بن ماری ازمایشگاهی

بن ماری یا حمام آب دستگاهی میباشد که استفاده بسیاری در آزمایشگاه‌های گوناگون مشتمل بر آزمایشگاه‌های موجود در مرکزهای تحقیقاتی، کلینیکی، آموزشی، صنایع غذایی و فاضلاب دارد. این ابزار به منظور انجام آزمایشهای سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، آزمایشهای دارویی و همچنین به منظور انجام مرحله های انکوباسیون صنعتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بن ماری ها در جهت گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها نیز استفاده می‌شود. به عنوان یک قاعده کلی، در بن ماری ها از آب استفاده میگردد ؛ اگر چه در تعداد انگشت شماری از آن‌ها از روغن نیز استفاده میگردد . به تازگی نسل جدید بن ماری ها با اسم “حمام مهره بدون آب (Waterless bead bath ) نیز اختراع شده است.

محدوده دمایی بن ماری ها که به صورت طبیعی و اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد از دمای اتاق تا 100 درجه سانتیگراد باید باشد. لازم به توضیح است که بن ماری ها قادر به تولید دمای 100 درجــه ســانـتـیـگـراد، دارای یـک پـوشـش بـا ویـژگـی‌هـای خاص هستند. بیشتر بن ماری ها دارای محفظه‌ای به گنجایش 2 تا 3 لیتر هستند.

بن ماری ها از فولاد تولید شده و به وسیله یک رنگ الکتروستاتیک با قدرت جذب کردن و مقاومت بیشتر در مقابل عوامل محیط آزمایشگاه، عایق میگردند . بن ماری ها مجهز به یک ابزار هستند که کـنترل‌ها داخل آن قرار گرفته‌اند. بن ماری ها هـمـچـنـیــن دارای یـک اتاقک تـانـک بـوده کـه ضـــــد‌زنـــــگ و دارای مــجــمـــــوعــــه‌ای از رزیـستـورهـای برقی در قسمـت زیرین آن میباشند . در این وسیله ها، گرمای تولید شده به مایع داخل تانک (آب یا روغن) انتقال شده و به این صورت ، مایع داخل اتاقک تانک به کمک ابزار های کنترل کننده (ترموستات و …) به دمای متعال می‌رسد.

به طور کلی، رزیستورهای مورد استفاده در بن ماری آزمایشگاهی بر 2 نوع میباشند:

رزیستورهای درونی : این رزیستورها داخل یک لوله جای گرفته و در قسمت پایینی اتاقک تانک بن ماری و در تماس مستقیم با مایع داخل آن قرار می‌گیرند.


https://vinteb.com/بن-ماری/