کتاب فروشی ها یکی از کسب و کار های مهم در کرونا

دولت فرانسه در زمان بحران کرونا کتابفروشی ها را به عنوان مشاغل عمده اعلام کرد. محدودیت ها آخر هفته در برخی از مناطق فرانسه که تحت تأثیر ویروس قرار گرفته اند اعلام می شود ، اما با بخش جدید وزارت بهداشت فرانسه ، کتابفروشی ها و مراکز پخش موسیقی و فیلم می توانند به عنوان یک تجارت اصلی برای زندگی مردم ادامه دهند ، اگر قرنطینه اعمال می شود


کتابفروشی های (لوموند) در قرنطینه های قبلی تعطیل بودند و این حتی اعلام برنده جایزه معروف گنکور را به تأخیر انداخت زیرا سازمان دهندگان نمی خواستند که مردم برای خرید کتاب برنده به آمازون بشتابند و همه برنده ها را به آمازون بدهند.

در اقتصاد ایران بسیاری از شرکت ها از رانت سود می برند.


من مشاغل بسیاری را دیده ام که به نظر می رسد میلیاردها تن درآمد دارند ، اما اگر اجاره آنها کاهش یابد ، دلیلی برای ادامه کار نخواهند داشت.

صاحبان چنین مشاغلی تمام تلاش خود را برای حفظ و حتی گسترش این اجاره ها انجام می دهند و به هیچ وجه به فکر بهبود بهره وری و فناوری نیستند. اینگونه است که سازمانهایی که اقدامات آنها فقط گسترش فساد است رگهای حیاتی اقتصاد ایران را به دست گرفته اند.