سوالات آزمون رتبه بندی مدیران ، معاونان و کارکنان آموزشی دوره متوسطه اول و دوم

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون رتبه بندی فرهنگیان و مدیران ، معاونان و کارکنان آموزشی دوره متوسطه اول و دوم مدارس ویژه رتبه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 با قابلیت جستجو آخرین آپدیت.

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-6/

سوالات و محتوی آزمون ” مدیران ، معاونان و کارکنان آموزشی دوره ابتدایی”

سوالات و محتوی آزمون ” مدیران ، معاونان و کارکنان آموزشی دوره متوسطه اول و دوم”

سوالات و محتوی آزمون ” مدیران ، معاونان و کارکنان آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش”

سوالات و محتوی آزمون ” مربی تربیتی و معاون پرورشی”

سوالات آزمون رتبه بندی شامل مرحله اول و دوم

ویژه رتبه های ۱ تا ۵

جهت دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-6/