سوالات ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس با کد 93600789 به مدت 12 ساعت از سامانه LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/

سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس
سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس

دانلود سوالات ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس سوالات رایگان ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس سوالات ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس قم سوالات ضمن خدمت دفاع مقدس محتوای ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس نمونه سوالات ضمن خدمت آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3/