سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر با کد 92503732 به مدت 6 ساعت از سامانه LTMS تضمینی.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86/

سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر
سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

دانلود سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر سوالات امر به معروف و نهی از منکر سوالات رایگان ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر سوالات ضمن خدمت امر به معروف سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر محتوای ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86/