سوالات ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی

دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی با کد 99506650 به مدت 32 ساعت از سامانه LTMS.

لینک دانلود:

https://sahaq.com/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/

دانلود سوالات ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی سوالات رایگان ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی سوالات ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی محتوا آزمون ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی نمونه سوالات ضمن خدمت توانمند سازی دبیران درس آمادگی دفاعی

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/