سوالات ضمن خدمت قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن

دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوای آزمون دوره ضمن خدمت قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن با کد 99506806 به مدت 16 ساعت از سامانه LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/

سوالات ضمن خدمت قانون گزینش
سوالات ضمن خدمت قانون گزینش

دانلود سوالات ضمن خدمت قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن سوالات رایگان ضمن خدمت قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن سوالات ضمن خدمت قانون گزینش سوالات ضمن خدمت قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن سوالات ضمن خدمت گزینش سوالات قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن محتوای آزمون دوره ضمن خدمت قانون گزینش نمونه سوالات ضمن خدمت قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d9%88-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/