سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی (هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی)

دانلود رایگان نمونه سوالات و منابع و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت مقاله نویسی هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی با کد 99506152 به مدت 24 ساعت از LTMS.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/

سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی
سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی

دانلود سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی سوالات رایگان ضمن خدمت مقاله نویسی سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی سوالات ضمن خدمت هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی سوالات مقاله نویسی نمونه سوالات ضمن خدمت مقاله نویسی

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/