سوالات مصاحبه حضوری انتصاب مدیران مدارس

دانلود رایگان کاملترین و نایاب ترین بسته نمونه سوالات و جزوه مصاحبه و گزینش حضوری انتصاب و انتخاب مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه جهت دریافت قبولی جدید و بروز.

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7/

سوالات مصاحبه حضوری انتصاب مدیران مدارس
سوالات مصاحبه حضوری انتصاب مدیران مدارس

کاملترین و نایاب ترین سوالات و جزوه مصاحبه مدیران منتشر شد:

سوالات دینی و احکام

سوالات سیاسی اجتماعی

مدیریت و کلاس داری

آیین نامه ها و ارکان

سوالات و چالش ها

اعتماد بنفس و قدرت بیان

آنچه که باید مدیر مدرسه مسلط باشد

سخنرانی جلسات انجمن اولیا و مربیان

سخنرانی مدیر‌ در جشن های مدرسه

سخنرانی مدیر‌مدرسه در‌صبح گاه

سخنرانی در جلسه شورای معلمان

سخنرانی مدیر‌ در جلسه شورای مدرسه

آدرس کلیه سامانه های اینترنتی مرتبط با مدرسه

ثبت نام دانش آموزان در سناد

تکمیل بخشنامه ها در همگام

آشنایی با سنجش و نوبت گیری

تکمیل طرح تعالی و تدبیر و برنامه سالانه

ثبت نمرات سیستم توصیفی و دانا

نصب و راه اندازی سیستم نمرات

شروع سال مالی و تنظیم اسناد مالی

اشنایی با ثبت نمرات در سناد

لینک دانلود:

https://sahafile.ir/downloads/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7/