آموزش NLP

موفقیت نامحدود با متد ان ال پی

ان ال پی (NLP) مخفف Neuro-linguistic programming یا برنامه ریزی عصبی کلامی است که از طریق آن میتوان به ضمیر ناخودآگاه دست یافت و ذهن را مجددا برنامه ریزی نمود. آیا میدانید چرا برخی از افراد در زمینه های مختلف به موفقیت می رسند؟ چگونه میتوانیم استراتژی فکری آنان را الگوبرداری کنیم و به نتایجی مشابه آنان برسیم؟

امروزه روش های مختلف تحول فردی مانند ان ال پی، تحلیل رفتار متقابل و... وجود دارند که با انجام تکنیک های آن میتوان رفتار جدید بوجود آورد و در نهایت به نتایج جدید دست یافت. شعار ان ال پی این است " تکرار کارهای قبلی مساویست با نتایج قبلی و انجام کارهای جدید مساویست با نتایج جدید." در دوره های آموزش ان ال پی (NLP) به شناسایی باورهای محدود و برنامه ریزی مجدد ذهن می پردازیم و سعی می کنیم افراد را با توانایی های خود آشنا کنیم.

تاریخچه و پیدایش ان ال پی

در سال 1985 دو محقق بنام ریچارد بندلر و جان گریندر با طرح این سئوال که انسانهای موفق چگونه می اندیشند، ان ال پی را به دنیا معرفی کردند. بنابراین با بررسی روند درمانی بهترین درمانگران دوران خود به این نتیجه رسیدند که انها از دیالوگها و روش های خاصی در مواجه با مراجعان خود استفاده می کنند. از اینرو علم ان ال پی به سرعت در بین مردم رواج یافت و امروزه میلیون ها نفر از تکنیک های آن بهره مند شده اند.

کاربردهای ان ال پی چیست؟

دستیابی به اهداف شخصی

تغییر عادات نامطلوب و برنامه ریزی مجدد ذهن

کمرنگ کردن خاطرات ناگوار

الگوبرداری از انسان های موفق

شناخت تیپ شخصیتی افراد

ان ال پی (NLP) دارای پیش فرض های مختلفی است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

پیش فرض اول: اگر کسی میتواند کاری را انجام دهد، ماهم میتوانیم

این پیش فرض بیان میکند که لازم نیست ما چرخ را از اول اختراع کنیم، بلکه با الگوبرداری از انسانهای موفق به نتایجی مشابه آنان برسیم. از آنجایی که همه انسانها دارای سیستم عصبی با کارکرد یکسان هستند، میتوان با برنامه ریزی مجدد ذهن به نتایج دلخواه دست یافت. ذهن انسان همانند کامپیوتری قدرتمند قابلیت برنامه ریزی دارد. فرض کنید شما یک فرشنده بیمه عمر هستید اما به اندازه همکار خود در این شغل موفق نیستید. طبق این پیش فرض ان ال پی با بررسی استراتژی کاری همکار خود بعنوان الگو میتوانید به نتایجی مشابه او دست یابید.

پیش فرض دوم: اگر کاری را که انجام میدهید نتیجه نداد، راه دیگری را امتحان کنید

این پیش فرض ان ال پی بیان می کند که مدام راههای جدیدی برای دستیابی به هدف را امتحان کنیم. گاهی اصرار به روشی غلط میتواند ما را از دستیابی به هدف باز دارد لذا با عوض کردن مسیر خود میتوانیم راههای دیگر در دستیابی به هدف را بررسی کنیم.

پیش فرض سوم: همه رفتارهای ما دارای نیتی سازنده هستند

شاید مواقعی دیده باشید که به محض قرار گرفتن در مکان مرتفع و یا روبرو شدن با حیوانی خطر ناک، ترس را تجربه می کنید. آیا میدانید در پس این تس نیت مثبت و سازنده ای بنام حفظ جان ما قرار دارد؟ ضمیر ناخودآگاه ما با چنین واکنشی سعی دارد ما را از خطرات پیش رو بر حضر دارد.

در دوره های مختلف آموزشی در مجموعه خانه ان ال پی ایران تکنیک های مهندسی ذهن و هدفگذاری ارائه می گردد که با انجام آنها می توان به نتایج جدید دست یافت.