ان ال پی چیست؟

قبل از اینکه بگویم ان ال پی چیست باید مقدمه ای درباره ذهن و نحوه عملکرد مغز بگویم. مغز ما از میلیاردها نورون عصبی تشکیل شده است که با اطلاعاتی که وارد مغز ما میشود، اطلاعات را به یکدیگر منتقل میکنند و بدین ترتیب مسیر عصبی ساخته میشود. در علم ان ال پی از این قابلیت برای ساختن رفتارهای جدید و برنامه ریزی ذهن استفاده میکنند.

زمانی برای رفع فوبیا (ترسهای واهی)، وسواس و از بین بردن خاطرات ناگوار، نیاز به پروسه چندین ماهه روانشناسی بود که این مشکلات رفع شود ولی امروزه به کمک علم ان ال پی این درمانها به روزها و حتی ساعت ها محدود شده است. همچنین در ورزش، تجارت، فروش و.. کاربردهای گسترده ای دارد.

اگر فرآیند ترس (ترس از ارتفاع، آسانسور، حضور در جمع و..) را بررسی نماییم، به این مطلب میرسیم که واقعا خود ارتفاع یا تاریکی و غیره نیستند که مارا میترسانند، بلکه مغز ماست که باعث ترس میشود.

وقتی ما به محیطی شرطی میشویم، مثل این میماند که روی ما کلیدی نصب کرده اند و وقتی در آن شرایط قرار میگیریم، کلید زده میشود و آن رفتار یا ترس انجام میشود. در ان ال پی NLP تکنیک هایی وجود دارد که این حالت ترس و رنج را به لذت تبدیل میکند و حالت شرطی را تغییر میدهد.


ان ال پی
ان ال پی

منبع: سایت خانه ان ال پی ایران