راههای شناخت و جلوگیری از خیانت همسرمان

چرا خیانت می کنیم؟ در پاسخ به این سئوا که چرا خیانت می کنیم باید بگویم بسیاری از مردان و زنان پس از مدتی که از رابطه زناشویی می گذرد، حس یم کنند عشق و صمیمیتشان همانند گذشته آتشین نیست و در حال افول است و ناخواسته وارد رابطه هایی میشوند که دوباره این عشق و هیجان را تجربه کنند. در ماهها و سالهای اول ازدواج هورمونی بنام هرمون عشق (اندروفین) در مغز هر یک از زوجین ترشح میشود که آنها را به هم نزدیکتر می کند. با گذشت زمان که مرد و زن به هم عادت میکنند این هورمون کمتر ترشح میشود و عشق آنها وارد مرحله دوم یعنی ” تعهد” میشود.

مغز خانم ها طوری طراحی شده است که میتوانند با یک نفر در رابطه احساسی بمانند اما مردها بطور غریزی میتوانند با چند زن ارتباط برقرار کنند و این تفاوت باعث بروز مشکلاتی میشود.

خیانت
خیانت

منبع: سایت خانه ان ال پی - چرا خیانت می کنیم؟