سمینار بزرگ آموزش ان ال پی NLP

بزرگترین همایش آموزش تکنیک های ان ال پی با عنوان رادیکال ذهن در مرداد ماه در مشهد برگزار می گردد. در این همایش 800 نفره به مواردی چون کمرنگ کردن خاطرات ناگوار، تغییر برنامه ریزی ذهن، رفع فوبیا (ترس از تاریکی، ترس از ارتفاع، ترس از حشرات و...) می پردازیم.

اگر نمیدانید روش ان ال پی چیست ابتدا این مطلب را بخوانید: ان ال پی چیست؟

ان ال پی باور دارد همه انسانها توانایی کنترل زندگی و سرنوشت خود را دارند و فقط باید از این قابلیت استفاده کنند زیرا ما انسانها ماشین های برنامه ریزی شده ای هستیم که میتوانیم به خوبی این برنامه را تغییر دهیم.


سمینار ان ال پی
سمینار ان ال پی