علت عادت های بد چیست؟

بسیاری از ما دارای عادت های بدی مانند جویدن ناخن، پرخوری، اعتیاد، عادت به خرید و... هستیم و علت آنرا نمی دانیم. اما طبق تحقیقات انجام شده، بسیاری از این عادت های بد دارای ریشه های عصبی و مشکلات درونی هستد. هنگامی که نتوانیم یک مسئله را در گذشته خود حل کنیم، آنرا با خود به زمان حال می آوریم و زندگی و عملکرد روزانه ما دستخوش تغییر می شود.

در ادامه به برخی از ریشه های عادت بد اشاره خواهیم کرد:

1- جویدن ناخن: فرد دارای فشارهای عصبی بوده و قدرت بیان آنها را ندارد.

2- تیک های عصبی در صورت: مشکلات خانوادگی و احساسات سرکوب شده. عدم پذیرش خود و احساس گناه

3- اعتیاد به کار: بی ارزش دانستن خود و حقارت درونی. فردی که فکر می کند اگر به تعطیلات و خوشگذارانی برود، بی ارزش است، خود را ملزم می کند که در تعطیلات هم کار کند و دست از تلاش نکشد. آنها در پی اثبات یک چیز به اطرافیان هستند و آن هم شایستگی و لیاقت خود است.