مدیریت خشم با ان ال پی

وقتی عصبانی میشوید، اولین واکنش شما چیست؟ چطور میشود در لحظه خشم خود را کنترل کرد؟ ما در اینجا یک تکنیک عالی مدیریت خشم را ارائه میکنیم که بوسیله آن میتوانید کلیدی برای کنترل احساسات خود بسازید تا در لحظه مورد نظر با زدن آن کلید، واکنش دلخواه را داشته باشید.


مدیریت خشم
مدیریت خشم

ان ال پی باور دارد هر یک از انسانها بر اساس مسیر عصبی و نوع برنامه ریزی ذهنی خود، در مواقع مختلف از خود رفتاری را بروز می دهند که این کار بصورت کاملا ناخودآگاه اتفاق می افتد. فرض کنید در حال پیاده روی در خیابان هستید و ناگهان یک گربه جلوی شما سبز میشود، در کسری از ثانیه چند واکنش را بصورت ناخودآگاه انجام خواهید داد:

1- از جای خود میپرید و تا چند لحظه شوکه میشوید

2- با دیدن گربه یاد کودکی و بازی های آن دوران می افتید و گربه را نوازش می کنید

3- آنرا تهدید تلقی می کنید و به آن سنگ می زنید و...

تمامی این واکنش ها یک نوع واکنش و بروز رفتار است و بعد از چند لحظه به شرایط عادی باز می گردید. در بروز خشم و رفتارهای منفی دیگر نیز دقیقا چنین رفتاری رخ می دهد. هنگامی که ماشینی در خیابان جلوی شما می پیچد نیز می توان چند اتفاق را پیش بینی کرد:

1- سعی می کنید مثبت فکر کنید و خود را جای او بگذارید و با خود می گویید شاید اوهم مثل من عجله دارد.

2- سعی در قدرت نمایی و زورگویی دارید که باعث واکنش متقابل وی میشود.

3- مذاکره می کنید و...

بازه م تمامی این واکنش ها در کسری از ثانیه رخ می دهد و این تصمیم گیری بر اساس مسیر عصبی است که در گذشته شکل گرفته است. حال که دانستیم برخی از رفتارها چگونه مارا محدود می کنند، ببینیم چگونه می توانیم در لحظه آن واکنش را تغییر دهیم؟


در این تکنیک قصد داریم یک کلید احساسا خوشایند برای شما ایجاد کنیم تا بتوانید در لحظه ای که عصبانی هستید، حال خود را تغییر دهید. حال بیایید تکنیک شرطی سازی برای مدیریت خشم را باهم اجرا کنیم.

مرحله اول: زمانی را بیاد بیاورید که یک خاطره لذت بخش و یا یک اتفاق عالی در زندگی شما رخ داده که با بیاد آوردن آن خیلی خوشحال و پر انرژِ میشوید. این اتفاق می تواند خاطره تولد فرزند، ازدواج یا مسافرت با خانواده باشد.

2- تا جایی که میتوانید این خاطره را بازسازی کنید و تصاویر و صداها را دوباره مرور کنید گویی هم اکنون رخ داده است.

3- این احساس را تقویت کنید و به اوج برسانید.

4- با شدت گرفتن این حس خوب یکی از اعضای بدن را به مدت چند ثانیه فشار دهید تا بدین صورت شرطی سازی روی این عضو از بدن شما صورت گیرد. این کار را می توانید با مشت کردن دست و یا همانند شکل زیر با فشردن انگشت اشاره و شصت به یکدیگر انجام دهید.

5- با کاهش یافتن شدت خاطره خوب فشار را از روی دست خود بردارید و این کار را بین 7 تا 10 بار انجام دهید. در اینصورت بدن شما نشانه گذاری شده و با هر بار فشردن دست خود به آن خاطره لذت بخش رجوع میکند.

هدف از انجام چنین تمرینی، ساختن کلید تغییر احساسات برای شما است. در روزهای آینده هربار که این عضو از بدن خود را فشار دهید، بطور ناخودآگاه بیاد خاطره خوشایند خواهید افتاد. حال این تمرین را قبل از عصبانیت انجام دهید تا کلید تغییر احساس در شما نصب شد. در هنگام بروز عصبانیت کافیست یکبار دست خود را بفشارید تا ببینید چگونه از حالت بد به خوب تغییر خواهید کرد.

بنابراین خواهید دید در لحظه ای که قصد عصبانیت را دارید فقط یک ثانیه با خود بگویید الان چه رفتاری مناسب است و با زدن این کلید، واکش دلخواه را از خود بروز دهید.