چگونه هدف خود را پیدا کنیم؟

چگونه هدف خود را در زندگی پیدا کنیم؟ تعریف هدف و موفقیت چیست و چطور می توان به آن رسید؟ چرا نمی توانم هدف درستی را انتخاب کنم؟ چرا نمی دانم از زندگی چه چیزی می خواهم؟ بهترین روش موفقیت مالی و دستیابی به ثروت چیست؟ چگونه با الگوی اسمارت SMART هدفگذاری کنم؟ من در زندگی هدف شخصی ندارم و نمیدانم شغل مورد علاقه خودم را انتخاب کنم، چکار کنم؟ چگونه در موج آلفا می توان هدف را تجسم کرد؟

واقعیت این است که اغلب افرادی که هدف ندارند همانند کشتی بدون بادبان هستند و با هر موجی به یک سو حرکت می کنند. هنگام که یک هدف مشخص و روشن در زندگی نداشته باشیم، طبعا نمی توانیم روند موفقیت را برنامه ریزی کنیم.

خوب به سبک زندگی خود نگاه کنید. اگر هدفی در زندگی ندارید، سئوالات هوشمندانه زیر را از خود بپرسید :

چه می خواهم؟

امیدوارم که همین الان چه چیزی را تغییر دهم؟

به چه نتیجه ای می خواهم برسم؟

چه چیزهایی را می خواهم تغییر دهم؟

چه نتایجی برایم مهم است؟