3 عامل موثر در تعیین هدف

3 عامل موثر در تعیین هدف چیست؟ در این مطلب قصد ندارم به تعریف هدف و راههای رسیدن به آن بپردازم بلکه بصورت خلاصه قصد دارم به سه عامل مهم در دستیابی و یا عدم دستیابی به هدف بپردازم.

عامل اول: باورهای محدود

این عامل بسیار مهم و اثر گذار است. هنگامی که نتوانید باور خود نسبت به توانمندی ها و استعدادهای درونی خود را اصلاح کنید، در نتیجه به شمت اهداف کوچک و غیر ارزشمند خواهید رفت اما اگر بتوانید با تکرار، یک باور درست را در خود جایگزین کنید، به بهترین ها خواهید رسید.


آنتونی رابینز می گوید:

انسان ها ماشین اثبات باورهایشان هستند بنابراین به باورهای خود اهمیت دهید.

عامل دوم: اطرافیان شما چه کسانی هستند؟

حتما داستان جوجه عقابی را شنیده اید که در لانه مرغ ها به دنیا آمد و تمام رفتار و خواشته های او همانند آنها شد. این داشتان نشان می دهد همه ما دیر یا زود همانند اطرافیان خود می شویم. چه موفق باشند و چه شکست خورده...

عامل سوم: تمرکز

طبق قانون 5 ضربه اگر وارد یک جنگل شوید و قصد داشته باشید یک درخت را قطع کنید و به هر درخت یک ضربه بزنید، در پایان روز هیچ درختی را قطع نکرده اید ما اگر یک درخت را شناسایی کنید و هر روز چند ضربه به آن بزنید، دیر یا زود آنرا قطع می کنید.

در فرآیند هدفگذاری هم چنین اتفاقی رخ می دهد و اگر بتوانید بر روی اهداف خود متمرکز شوید، دیر یا زود آنرا به دست می آورید.

منبع: سایت خانه ان ال پی ایران