پودر ماشین ظرفشویی دیترمکس DETERMAX

ماشین های ظرفشویی از جمله مهم ترین ها در هر آشپزخانه ی بزرگ است زیرا تصور شستن آن همه ظرف توسط انسان واقعا دشوار است و همچنین ماشین ظرف شویی صنعتی آب کمتری نسبت به بقیه ی موارد مصرف میکند . پودر ماشین ظرفشویی دیترمکس DETERMAX یکی از این محصولات است که کمک فراوانی بهش ما در این زمینه میکند . این محصول کاملا ساخت ایران میباشد و به خوبی با رقبای خارجی قابل مقایسه است . ترکیب استفاده شده در این پودر ماشین ظرفشویی به گونه ای است که تمام آلودگی ها و چربی های بر روی سطوح را شسته و اثری بر روی ظروف باقی نمیگذارد .