بهترین مکمل سوخت برای پراید


خودرو پراید در تمامی نقاط کشور دیده می شود و جمعیت نسبتا زیادی از خودرو پراید استفاده میکنند. یکی از مساله های پراید سواران نحوه نگهداری آن می باشد در این مقاله با نحوه صحیح نگهداری خودرو پراید که یکی از آن انتخاب مکمل سوخت مناسب می باشد آشنا می شوید.

استفاده از پتروتکس هم برای پرایدهای کاربراتوری و بخصوص برای پرایدهای انژکتوری کاربرد بسیاری دارد. این محلول با تقویت سوخت برای هر دو نوع موتور پراید اکتان بنزین را افزایش داده و سبب تقویت موتور می شود. همچنین در موتورهای انژکتوری با شستن انژکتور دوده ها و رسوبات بنزین را که پس از احتراق باقی می ماند از بین می برد.

برای ادامه مقاله کلیک کنید