مزایای استفاده از منبع دوجداره آب گرم در ساختمان ها


منبع دوجداره آب گرم یکی از تجهیزات سیستم گرمایش مرکزی ساختمان است که به همراه دیگ، مشعل و سایر تجهیزات مربوطه، موتورخانه ساختمان را تشکیل می‌دهند .

این منبع شامل دو جداره است که درون آن آب گرم موجود است و در جداره خارجی آن آب سرد جریان دارد .

منبع دوجداره آب گرم جهت گرم کردن آب گرم بهداشتی به صورت غیر مستقیم با توجه به نیاز ساختمان داخل موتورخانه نصب می‌شود .

هر منبع دوجداره یک مجرای آب سرد در ناحیه تحتانی دارد که از آب شهری ورودی به موتوخانه منشعب می‌شود .

روش کار منبع دوجداره سخت و پیچیده نیست و با راحت ترین شیوه ممکن آب گرم مصرفی ساختمان ها را تامین می‌کند.

مزایای استفاده از منبع دوجداره آب گرم

مزایای استفاده از منبع دوجداره آب گرم در ساختمان ها عبارتند از:

کاهش هزینه‌های انرژی: با استفاده از منبع دوجداره آب گرم، از انرژی موتورخانه ساختمان برای تولید آب گرم مصرفی استفاده می‌شود که باعث کاهش هزینه‌های انرژی می‌شود .

صرفه‌جویی در فضا: نصب منبع دوجداره آب گرم در موتورخانه ساختمان، باعث صرفه‌جویی در فضای ساختمان می‌شود.

کاهش خطر انفجار: منبع دوجداره آب گرم با داشتن دو جداره، خطر انفجار را کاهش می‌دهد .

افزایش عمر مفید: نصب منبع دوجداره آب گرم در موتورخانه ساختمان، باعث افزایش عمر مفید تجهیزات مربوطه می‌شود.

کاهش آلودگی هوا: با استفاده از منبع دوجداره آب گرم، از احتمال آلودگی هوا به دلیل احتراق سوخت در دیگ‌های مستقیم استفاده نمی‌شود.

با توجه به مزایای فوق، استفاده از منبع دوجداره آب گرم در ساختمان‌ها، به عنوان یک راهکار صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها، پیشنهاد می‌شود.