مزایا و معایب سپتیک تانک چیست؟


سپتیک تانک فاضلاب ساده ترین نوع تصفیه خانه فاضلاب است که با کمک باکتری های بی هوازی و تصویر بیولوژیکی به صورت مکانیکی تصفیه می شود. فاضلاب بهداشتی پس از ورود به انبار در اثر کاهش سرعت مقداری از مواد شناور خود را از دست می دهد و از سمت دیگر تخلیه می شود.

میزان آلودگی فاضلاب شهری که از انبار خارج می شود تقریباً برابر با میزان آلودگی فاضلابی است که از حوضچه های رسوب گذاری خارج می شود. باید یک یا دو بار تخلیه شود.

سپتیک تانک فاضلاب برای تصفیه فاضلاب ساختمان یا مجموعه ای که دارای چندین ساختمان مسکونی است استفاده می شود. برای زلال شدن فاضلاب خانگی معمولاً مخازن را دو یا سه قسمتی می کنند. حجم مقطع اولیه دو برابر حجم مقطع ثانویه انتخاب می شود تا زمانی که تا حدی نوسانات جزئی مشخصات فاضلاب را جبران کند و مواد جامد بیشتری ته نشین شود. .

معایب سپتیک فاضلاب

تصفیه فاضلاب بهداشتی عموماً به طور ناقص در انبارهای بدبو و برای جمعیت محدودی انجام می شود. تصفیه ناقص باعث می شود که فاضلاب به راحتی در زمین ریخته شود و منابع طبیعی آب روی زمین کمتر شود و آسیب کمتری به محیط زیست وارد شود.

سپتیک فاضلاب از نظر عملکرد دارای ایراداتی است که بخشی از مواد ته نشین شده در کف انبار به دلیل درک و تولید گازها با گاز به سطح انواع فاضلاب می آید و باعث ایجاد مشکل در کار سپتیک فاضلاب می شود و اینکه ممکن است این مواد همراه با فاضلاب از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی خارج شوند.

مزایای سپتیک فاضلاب

سطح یک دارای ویژگی های منحصر به فردی در مقایسه با سایر سیستم های تصفیه فاضلاب است که باعث می شود این سیستم تصویر فاضلاب به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. • زمان ساخت سپتیک تانک بسیار سریع است و سریع ساخته و نصب می شود که نصب آن نیز بسیار ساده است.

• سپتیک تانک نیاز به نیروی عملیاتی ندارد و هزینه نگهداری آن بسیار کم است به طوری که تنها هر دو سال یکبار لجن های تشکیل شده در سپتیک تانک نیاز به تخلیه دارد. هنگام تخلیه لجن، توجه داشته باشید که مقداری لجن باید در کف سپتیک تانک باقی بماند، زیرا زمان کمتری برای رسیدن سپتیک تانک به کارایی نیاز دارد.

• میزان انرژی مصرفی برای خنثی سازی فاضلاب کاهش می یابد

• قابلیت ساخت در رنگ ها و ابعاد دلخواه را دارد

• به دلیل عدم استفاده از وسایل الکترومکانیکی، نیازی به اپراتور و نگهداری دائمی ندارد.

• وزن سپتیک تانک کم بوده و حمل و نصب آن آسان است

• به دلیل اینکه سپتیک تانک به گونه ای نصب شده است که در زمین مدفون می شود، فضایی را اشغال نمی کند.

• این سیستم در برابر شرایط محیطی و مواد خورنده موجود در فاضلاب دوام بالایی دارد

اجرا و راه اندازی سپتیک تانک فاضلاب

به طور کلی طراحی سپتیک تانک دارای دو قسمت است به طوری که سپتیک تانک توسط دیوار جداکننده به دو قسمت تقسیم می شود. این دیوار دارای سوراخی در زیر سطح فاضلاب است و این حفره محل عبور زمینی پساب از قسمت اول به سمت قسمت فرعی است.