آموزش تصویری ایجاد منابع (Resource) در MSP

در این مقاله قصد داریم پس از معرفی انواع منابع (Resource) در MSP، با نحوه ایجاد منابع در MSP آشنا شویم.

1 – ورود به نمای منابع (Resource Sheet)

برای تعریف و مشاهده منابع بایستی وارد نمای منابع (Resource Sheet)شوید.

برای این کار ، در چپ ترین قسمت MSP ، راست کلیک کرده و در بخش باز شده بر روی Resource Sheet (بخش مشخص شده با دایره شماره 1) کلیک نمایید.

2 – بررسی بخش های نمای منابع (Resource Sheet)

1 – در این بخش می توانید گزارشات مربوط به هر منبع را مشاهده کنید (این بخش پس از تخصیص منابع و توسط نرم افزار پر می شود)

2 – در این قسمت نام منبع وارد می شود

3 – نوع منبع ، از این قسمت انتخاب می شود و به 3 دسته زیر تقسیم می شود:

work : این نوع منبع برای منابعی استفاده می شود که هزینه شان متناسب با زمان است.

material : در صورتی که قصد دارید برای مصالح مصرفی خود منبع تعریف کنید ، بایستی از این بخش استفاده نمایید.

cost : این سبک از منبع ، جنبه هزینه ای دارد (مانند هزینه رفت و آمد).

4 – از این بخش می توان ، واحد مصرفی مصالح را برای MSP مشخص کرد.

5 – به صورت پیش فرض ، MSP حرف اول نام منابع را در این قسمت وارد می کند.

6 – با استفاده از این قسمت می توانید منابع خود را گروه بندی کنید.

7 – در این قسمت ، بایستی بیش ترین حد منبع را وارد نمایید. (این بخش در قسمت تخصیص منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است)

8 – دستمزد منبع در ساعات کاری ، در این بخش جای می گیرد.

9 – دستمزد منابع در ساعات اضافه کاری ، در این بخش جای می گیرد.

10 – این بخش پس از تخصیص منابع به فعالیت ها کاربرد پیدا می کند.

11 – با استفاده از این بخش برای نرم افزار تعیین می کنید که هزینه منبع چه زمانی پرداخت شود.

12 – در این قسمت ، تقویم مورد استفاده برای منبع مشخص می شود.

13 – با استفاده از این ستون می توان برای هر منبع ، کدی را تعریف نمود و جهت گروه بندی از آن استفاده کرد.

3 – تبدیل واحد Max از حالت درصدی به عددی

به صورت پیش فرض واحد بخش Max در نرم افزار MSP به صورت درصدی است.

به این صورت که 200 درصد ، معادل فعالیت تمام وقت 2 واحد از منبع در آن واحد یا 4 واحد از منبع به صورت نیمه وقت در آن واحد است.

حال شاید تمایل داشته باشید این واحد را به حالت عددی تبدیل کنید.

برای این کار مراحل زیر زا انجام دهید.

در ابتدا بر روی File (بخش مشخص شده با دایره شماره 1) کلیک نمایید.

در پنجره جدید باز شده ، بر روی گزینه Option (بخش مشخص شده با دایره شماره 1) کلیک نمایید.

پس از انجام مراحل بالا با پنجره Project Options مواجه خواهید شد (از این بخش برای ایجاد تقویم در MSP نیز استفاده کردیم).

حال بایستی بر روی گزینه Schedule (بخش مشخص شده با دایره شماره 1) کلیک نمایید.

با کلیک روی مستطیل مقابل Show assignment as a (بخش مشخص شده با دایره شماره 2) می توانید واحد بخش Max را تغییر دهید.

همان طور که در تصویر زیرقابل مشاهده است، Percentage واحد درصدی و Decimal واحد عددی است.

4 – تغییر واحد پول منابع در MSP

واحد پیش فرض هزینه ها در MSP ، دلار است.

در صورتی که قصد داشته باشید این واحد را تغییر دهید بایستی مراحل زیر را انجام دهید.

وارد پنجره Project Options شوید (برای این کار ، مراحل بخش 3 را تکرار کنید)

در پنجره نمایان شده ، بر روی Display () کلیک کنید.

2 – با استفاده از این قسمت می توانید ، واحد پول منبع را مشخص نمایید.

3 – نماد واحد پولی در این قسمت قابل تغییر است.

4 – جهت قرارگیری نماد واحد پول از این قسمت قابل مشخص کردن است.

5 – از این قسمت می توانید تعداد ارقام اعشاری واحد پولی را مشخص نمایید.

5 – تعیین زمان پرداخت هزینه منابع در MSP

همان طور که در بخش 2 اشاره شد ، با استفاده از از ستون Accrue می توانید زمان پرداخت هزینه ها را تعیین نمایید.

start : با انتخاب این گزینه ، در ابتدای کار هزینه منبع پرداخت می شود.

prorated : با انتخاب این گزینه ، متناسب با پیشرفت کار هزینه منبع پرداخت می شود.

end : با انتخاب این گزینه ، در انتهای کار هزینه منبع پرداخت می شود.

با استفاده از مراحل ذکر شده ، 4 منبع تعریف کردیم که در تصویر زیر قابل مشاهده اند.

6 – منابع

آموزش جامع نرم افزار مدیریت پروژه MSP ساختمون 24