آموزش ایجاد ارتباط بین فعالیت ها در MSP

مطالعه و درک نمودار گانت یکی از ساده ترین کار های دنیا است ولی درک عمیق آن چه در پروژه اتفاق می افتد ، بدون درک وابستگی و ارتباط بین فعالیت ها امکان پذیر نیست.

ارتباط بین فعالیت ها به 4 دسته تقسیم می شود که در ادامه هر یک را بررسی می کنیم و سپس با نحوه ایجاد ارتباط بین فعالیت ها در MSP آشنا خواهیم شد.

انواع روابط بین فعالیت ها را در تصویر زیر می توانید مشاهده نمایید.

Finish to Start (FS)

همان طور که می دانید ، Finish to Start یا به اختصار FS متدوال ترین نوع ارتباط بین فعالیت ها است.

این نوع ارتباط را ، ارتباط پیش نیازی نیز می نامند.

مثال : فرض کنید در جایگاه یک طراح ساختمانی هستید و بایستی پس از برگزاری جلسه با کارفرما و آشنایی با کلیات پروژه ، فرایند طراحی را آغاز نمایید.

در این حالت ، هرگز نمی توانید طراحی را قبل از برگزاری جلسه انجام دهید و به عبارتی ، برگزاری جلسه ، پیش نیاز طراحی ساختمان است.

ایجاد ارتباط بین فعالیت ها در MSP

اولین مرحله برای ایجاد ارتباط بین فعالیت ها ، ایجاد فعالیت در MSP به تعداد مورد نیاز است.

در تصویر زیر 5 فعالیت تعریف شده است و در قسمت های بعد ارتباط بین این فعالیت ها را تعیین خواهیم کرد.

یکی از ساده ترین روش های ایجاد ارتباط بین فعالیت ها در MSP ، استفاده از ستون Predecessors (بخش مشخص شده با دایره شماره 2) است.

برای این کار ، سطر فعالیتی که قصد داریم برای آن ارتباطی ایجاد نماییم را دنبال کرده و در ستون Predecessors ، شماره (ID) فعالیت مورد نظر را از چپ ترین ستون استخراج و وارد می کنیم.

نکته قابل توجه در ایجاد ارتباط بین فعالیت ها در MSP آن است که ، روابط ایجاد شده به صورت پیش فرض Finish to Start (FS) (پیش نیازی) هستند و در صورت تمایل می توانیم این ارتباط را تغییر دهیم.

برای مثال در تصویر زیر پیش نیاز فعالیت 2 ، فعالیتی با ID شماره 2 است و ID شماره 2 نیز فعالیت 1 است ؛ همچنین پیش نیاز فعالیت 3 ، فعالیتی با ID شماره 3 است و ID شماره 3 ، فعالیت 2 است.

نتیجه مراحل بالا ، در گانت چارت نیز مشخص است و چون نوع ارتباط Finish to Start (FS) (پیش نیازی) است ، فلش ترسیم شده در گانت چارت ، از انتهای فعالیت پیش نیاز خارج و به ابتدای فعالیت پس نیاز وارد می شود.

در این مرحله قصد داریم ، چند پیش نیاز برای یک فعالیت تعیین نماییم.

در تصویر زیر ، در بخش مشخص شده با دایره شماره 1 ، دو ID با شماره های 3 و 5 وارد کردیم ایم و این ID های متعلق به فعالیت 2 و فعالیت 4 هستند.

بنابر این ، پیش نیاز فعالیت 3 ، فعالیت 2 و فعالیت 4 است.

نتیجه این مراحل نیز در گانت پارت تصویر زیر و در بخش مشخص شده با دایره شماره 2 مشخص است.

تغییر نوع ارتباط بین فعالیت ها در MSP

همان طور که اشاره شد ، نرم افزار MSP به صورت پیش فرض ، نوع روابط را Finish to Start (FS) (پیش نیازی) در نظر می گیرد ؛ در حالی که ممکن است مقصود نوع دیگری از ارتباط باشد.

جهت تغییر نوع ارتباط بین فعالیت های MSP بایستی مراحل ذیل را طی کنید.

بر روی فعالیت مورد نظر دوبار کلیک نمایید (Double Click) تا پنجره Task Information را مشاهده نمایید.

وارد قسمت Predecessors شوید.

در قسمت مشخص شده با دایره شماره 1 ، بایستی فعالیت های مرتبط را وارد نمایید.

در قسمت مشخص شده با دایره شماره 2 ، بایستی نوع ارتباط بین فعالیت وارد شده در مرحله قبل را مشخص نمایید (در بخش بعد این مورد مفصل تر معرفی شده است)

در قسمت مشخص شده با دایره شماره 3 ، بایستی Lag را برای ارتباط بین فعالیت ها وارد نمایید.

همانطور که در بخش گذشته نیز اشاره شد ، برای تعیین نوع ارتباط بین فعالیت ها ، بایستی از قسمت Type ، بر روی فلش رو به پایین کلیک نماییم.

پس از کلیک بر روی فلش ، می توانیم نوع ارتباط بین فعالیت ها را تعیین نماییم.

منبع

دوره جامع آموزش MSP ساختمون 24