ضد آب بودن ساعت های مچی به چه معناست؟

امروزه در هنگام خرید ساعت، بسیار دیده ایم که به ما می گویند، این ساعت تا 30 متر زیر آب ضد آب است، اما این جمله واقعا به چه معناست؟

به صورت کلی این گونه می توان بیان کرد که میزان ضد آب بودن ساعت را با میزان فشاری که می تواند تحمل کند، می سنجند. به طور مثال، اگرمشاهده کردید که نوشته اند این ساعت تا 30 متر زیر آب را فشار تحمل می کنند به این معناست که در صورت شستشوی دستان، مشکلی برای ساعت شما به وجود نمی آید. اما نباید ساعتتان را به عمق 30 متری از آب ببرید. و یا اگر گفتن تا 50 متر زیر آب می تواند ساعت شما مقاومت کند، یعنی ساعتتان اگر به داخل آب های کم عمق بیفتد، مشکلی برایش پیش نمی آید.

جدول میزان ضد آب بودن ساعت ها
جدول میزان ضد آب بودن ساعت ها

اما همواره باید توجه داشته باشید که همیشه، طی گذشت هر از چندگاهی، اقدام به تعویض واشر ساعت خود نمایید تا خاصیت ضد آب بودن خود را حفظ کند.