آموزش سگ های مخصوص برای گارد

سگ بادیگارد به سگی گفته می شود که مسئول محافظت از یک شخص را بر عهده دارد. بنابراین این نوع سگ ها به نحوی تعلیم دیده اند که با آنچه که سگ های دیگر مانند سگ نگهبان و یا سگ کمکی انجام می دهند، متفاوت هستند.

اما هر سگی توانایی تبدیل شدن به یک سگ بادیگارد را ندارد. نژادهایی که معمولا به عنوان سگ بادیگارد انتخاب می شوند، نژادهای به خصوصی هستند. بنابراین نباید اصرار داشته باشید تا سگ شما با وجود اینکه از نژاد سگ های بادیگارد نیست، به این منظور تعلیم ببیند، که این هم شما را ناامید خواهد کرد و هم موجب اذیت آن سگ می شود. زیرا هر سگ توانایی منحصر به فردی دارند.

به منظور تعلیم سگ های بادیگارد، آن ها باید به اندازه کافی بالغ شده باشند. بنابراین تلاش برای گرفتن توله سگ و یا سگ نابالغ به منظور آموزش محافظت، می تواند تاثیرات مخربی بر روی رشد آن ها بگذارد. بنابراین قبل از آموزش، لازم است که آن ها مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرند تا مشخص شود که آن ها توانایی تبدیل شدن به یک سگ بادیگارد را دارند.

شروع آموزش های لازم برای سگ ها برای هر مسئولیتی نیاز به این است که از سنین اولیه 8 تا 12 هفته آغاز شود ، مثلا یک سگی که در آینده می خواهد سگ بادیگارد شود، بهتر است در معرض تعداد افراد، حیوانات، اشیا و مکان های جدید باشد. این روند اجتماعی شدن باید در طول زندگی سگ ادامه یابد تا سگ بادیگارد همیشه با تغییر افراد و شرایط کنار بیاید. همچنین این موضوع به تقویت اعتماد به نفس آنها کمک می کند. برخی از نژادهای خاص سگ های بادیگارد مانند ژرمن شپرد و لابرادور ریتریور به طور طبیعی نسبت به افراد، اشیا، و محیط اطراف احتیاط می کنند. با این حال، آنها آموزش دیده اند تا دقیقاً رمزگشایی و ارزیابی کنند که تهدید چیست.

هنگامی که یک سگ که با هدف بادیگارد شدن آموزش می بیند، اجتماعی شد، آنها به راحتی تربیت می شوند. بنابراین لازم است تا اصول آموزش اطاعت را در سنین پایین آغاز کرد. اکثر سگها را می توان به طور مثبت و دقیق به شیوه ای مثبت آموزش داد. این آموزش اطاعت اغلب به صورت آموزش مبتنی بر انگیزه است. آموزش مبتنی بر انگیزه به معنای ایجاد محیطی است که سگ تمایل به انجام تمرین دارد. سگ بادیگارد کارآموز به طور فعال سعی در درک آنچه مربی در تلاش است تا به او بیاموزد، دارد. این بسیار مهم است که سگ مهارت اطاعت را داشته باشد و آنها را در همه محیط ها انجام دهد، زیرا این موارد سناریوهای واقعی را که ممکن است روزی انجام شوند، تکرار می کند.

وضع قوانین برای سگهای بادیگارد آینده ضروری است. قوانین یک حس نظم و قابل اعتماد بودن را برای سگ ها ایجاد می کنند. سگ های بادیگارد باید از مربی خود، رهبری و اطاعت داشته باشند و سپس پس از اجرای قوانین اساسی، سگ بادیگارد کارآموز رشد می کند و تشخیص می دهد که انتظارات از رفتار آنها وجود دارد. پس از اجرای قوانین و روش های ارتباطی، مربیان سناریوهایی را ایجاد می کنند که اعتماد به نفس سگ و توانایی آنها در انجام نقش های مورد نیاز را توسعه می دهد.

بنابراین قبل از شروع آموزش سگ بادیگارد در اصفهان، هر سگ ابتدا باید آموزش های اساسی را بگذراند. هنگامی که به اعتماد و صلاحیت مربوط به آموزش حفاظت فکر می کنید، واضح است که سگها باید از ابتدا بسیار مطیع باشند  و این یکی از مهمترین قسمتهای آموزش حفاظت است. اگر فکر می کنید سگ شما توانایی تبدیل شدن به یک سگ محافظت از خانواده را دارد می توانید او را برای تبدیل شدن به سگ بادیگارد به مراکز تخصصی زیر نظر اشخاص معتمد معرفی کنید تا اموزش های لازم را ببینند.