ارائه خدمات مجالس تشریفات

در این مقاله قصد داریم به یک تعریف در مورد تشریفات بپردازیم . به مجموعه ای از آداب شامل : حسن سلوک ، نزاکت ، رعایت ترتیبات ، قوانین ، مقررات و کنوانسیونهای داخلی و بین المللی است  . در موارد بالا از کلماتی استفاده شده است که کم و بیش مردم معنی درست آن را می دانند و آن کلمات حسن سلوک و نزاکت است . حسن سلوک : به رفتارهای پسندیده اختیاری مانند تقدم در سلام ، رعایت احترام دیگران ، خوش خلقی و خوش بیانی را حسن سلوک می گویند. نزاکت : رفتارهای اجباری مانند انضباط نظامی ، احترام به قوانین و آیین نامه ها را نزاکت نامند . تشریفات را به دو گروه مجالس و بین الملل تقسیم بندی می کنیم . مجالس : می توان گفت تشریفات مجالس نه به معنای تجمل گرایی و نه تجمل پرستی  محسوب می شود بلکه به معنای نظم دهی و نظم بخشیدن در یک سازمان است . خوب اگر بخواهیم تعریف ساده تری از تشریفات بیان کنیم می توانیم بگوییم تشریفات یعنی فرآیند ارتباطات غیر کلامی و حرکات اشارات و احساسات  که به عنوان پیامهای غیر کلامی به تکمیل ، تأیید و یا جایگزینی پیامهای کلامی می انجامد .تشریفات در مجالس خود به دو گروه تشریفات برای همه و تشریفات در همه جا تقسیم می شود و از اصول رفتارها و رسوم پذیرفته شده که ما باید با توجه به شرایط فردی ، زمانی و مکانی که در آن هستیم آنها را رعایت کنیم پیروی می کند . حال که از اهمیت تشریفات و کار برد آن مطلع شدید بهتر است انواع آن را بشناسید . انواع تشریفات در اصفهان شامل : تشریفات عروس ، سفره عقد عروسی ، پذیرایی مجالس ، طراحی و دیزاین مجالس ، سفره خانه سنتی ، خدمات عروس داماد ، گل آرایی ، باغ عروس ، موزیک عروسی ، کالسکه ی عروس ، آبشار شکلات ، خدمات مجالس ، همایش و سمینارها ، برگزاری جشن نامزدی و غیزه است .