ضد کف سیلیکونی

نوعی از ضد کف بر پایه سیلیکون و بسیار قوی که فاقد هر نوع ناخالصی مزاحم در فرآیند تولید می باشد. این مواد به عنوان یک عامل آنتی فوم در انواع سیستم به صورت روغن یا امولسیون بر پایه آب قابل مصرف می باشند. همچنین جهت پایداری از دیسپرس شدن سیلیکون، امولسیفایر را به آن اضافه می کنند. ترکیب سیلیکون شامل یک سیلیس آبگریز بوده که در روغن سیلیکون پراکنده شده است. این محصول در محدوده رنگ سازی پاسخ مطلوبی داده است. سازگاری و اثر بخشی آنتی فوم سیلیکون مطابق با فرمول پوشش های متفاوت تنظیم می شود. دفومر سیلیکونی دارای ویژگی های بسیار زیاد و موثری است.

این محصول را با نام های آنتی فوم سیلیکونی (silicon antifoam)، کف زدا سیلیکونی و دیفومر سیلیکونی نیز می شناسند.

پلی دی متیل سیلوکسان، پلی سیلوکسان و پلی سیلوکسان اصلاح شده که به طور گسترده ای متعلق به گروه آنتی فوم هاست، از طریق اصلاح با پلی اترها یا پلیمرهای دیگر قابل دسترسی است و استفاده می شوند. سازگاری و اثر بخشی آنتی فوم مطابق با فرمول های پوشش های مختلف تنظیم می شود.

انواع دیفومر سیلیکونی

ضد کف سیلیکونی به دو صورت جامد و پودری در انواع گرید زیر قابل ارائه می باشد.

آنتی فوم سیلیکونی

این مواد بر پایه سیلیکون بوده که ویسکوزیته پایین و توان بالایی دارند. بیشترین بازدهی آن ها در محیط های اسیدی، قلیایی و خنثی تا PH 10 است.