نکات مهم درباره موفقیت


هر روز صبح، نگاهی به تقویم یا دفتر برنامه ریزی کار خود بیندازید. وظایف خود را بر اساس اولویت آن ها زمان‌بندی کنید و زمان رسیدگی و انجام هرکدام را نیز یادداشت کنید.
مطمئن شوید زمان رسیدگی به کارهایی مانند قرار های ملاقات، که منجر به دور شدن موقتی شما از اولویت های تان می شود را نیز محاسبه کنید. اگر قرار ملاقاتی را ترتیب داده اید، زمان اتمام آن را نیز در نظر داشته باشید تا بتوانید وظایف مهم یا غیر منتظره ای که برایتان پیش می آید را نیز به انجام برسانید.
در مرحله بعد، اجازه دهید دیگران بدانند در زمان مشخص شده، کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. ممکن است با انجام این کار، احساس عجیبی به شما دست دهد، اما مطمئن باشید این نوع از ارتباط، بهترین روش برای این است که دیگران را متقاعد کنید تا هنگامی که در حال انجام کار هستید، نباید بر روی هیچ کار دیگری تمرکز کنید.
هرچه در انجام این کار ایستادگی به خرج دهید و بهتر از روز قبل عمل کنید، میزان بهره‌وری شما بیشتر شده و روزهای خود را به‌صورت مفیدتری می‌گذرانید.
افزایش بهره وری در محیط کار
- به خودتان استراحت دهید
این حقیقت را به خاطر داشته باشید.
مطالعه ای که اخیراً در دانشگاه ایلینویز انجام شده است، نشان می دهد که تمرکز طولانی مدت بر روی مسائل، باعث تداخل در بهره‌وری می‌شود و بر روی نتیجه ی نهایی تاثیر می گذارد.
آن ها دریافتند که هر چقدر بیشتر بر روی یک مسئله تمرکز کنیم، انگیزه ی ما در رسیدن به هدف اصلی آن کار کم تر می شود. این عمل به اسم “خوگیری به اهداف” نام گذاری شده است.
راه حل مناسب برای رفع این مسئله، استراحت های کوتاه مدت و متعدد برای بازیابی تمرکز ذهن است. هنگامی که احساس می‌کنیم این تمرکز در حال کاهش است، باید استراحت کنیم.
این کار به شما اجازه می دهد تا از کاهش تمرکز و بهره وری جلوگیری کنید و به صورت هوشمند کار کنید، نه سخت تر!
. اهداف خود را در راه درست مشخص کنید تا به موفقیت برسید
ناگفته نیست که داشتن اهداف عالی با دیدی مثبت، باعث می شود تا در تمام طول راه خود با انگیزه بمانیم; اما اینکه بخواهیم اهداف بزرگ خود را به اهداف کوچ کتر تقسیم کنیم نیز کار بسیار خوبی است.
اما چرا؟
زیرا رسیدن به اهداف کوچک تر، طبق برنامه ریزی هفتگی و روزانه، باعث می شود تا انگیزه ی خود را حفظ کنیم، میزان بهره‌وری افزایش پیدا کرده و در نتیجه خروجی کار، نتیجه مطلوب و دلخواهی را داشته باشد.
مشخص کردن اهداف کوتاه مدت که از تصویرسازی های بزرگ ریشه گرفته است، می تواند به شما کمک کند تا از نا امیدی و بی‌انگیزگی دور بمانید و بر روی رسیدن به اهداف کوچک خود تمرکز کنید. اگر برای خود اهداف بلند مدت تصور کنید و در ابتدای راه، هدف پایانی را در نظر بگیرید، باعث می شود تا حس نا امیدی و سر افکندگی به شما دست دهد; اما اگر این هدف بزرگ را به اهداف کوچک تر تقسیم کنید، هر روزی که به این اهداف نزدیک‌تر می‌شوید، حس بهتری خواهید داشت و این موفقیت های کوچک روی هم جمع شده و به رسیدن به هدف نهایی منجر می‌شوند.
برای این که اهداف خود را به صورت درست و مطلوب انتخاب کنید، از این روش استفاده کنید.
. هدف نهایی خود را مشخص کرده و به صورت دقیق آن را مجسم کنید.
. مشخص کنید چه چیزی نیاز دارید تا بتوانید به آن هدف برسید ( از بالا به پایین)
. هر کدام از اهداف کوچک تر شده را به ترتیب نزولی یادداشت کنید تا جایی که این اهداف به صورت هفتگی و یا حتی روزانه دربیایند.
هنگامی که دارای اهداف کوچک تری باشید که می‌توانند در مدت زمان کوتاه به حقیقت تبدیل شوند، انگیزه_ ی بیشتری برای رسیدگی به این اهداف کوچک خواهید داشت و رسیدن به آن ها باعث می شود تا بهره وری و روحیه ی شما در محیط کار، به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند.
روش افزایش بهره وری در محیط کار
. مرزهایی برای خود مشخص کنید و به آن ها پایدار بمانید
بسیاری از افراد با مشخص کردن حد و حدود و مرزهایی برای خود مشکل دارند; زیرا مشخص کردن این مرزها اغلب به معنای گفتن کلمه ی “نه” می باشد.
هر روز صبح، نگاهی به تقویم یا دفتر برنامه ریزی کار خود بیندازید. وظایف خود را بر اساس اولویت آن ها زمان‌بندی کنید و زمان رسیدگی و انجام هرکدام را نیز یادداشت کنید. مطمئن شوید زمان رسیدگی به کارهایی مانند قرار های ملاقات، که منجر به دور شدن موقتی شما از اولویت های تان می شود را نیز محاسبه کنید. اگر قرار ملاقاتی را ترتیب داده اید، زمان اتمام آن را نیز در نظر داشته باشید تا بتوانید وظایف مهم یا غیر منتظره ای که برایتان پیش می آید را نیز به انجام برسانید. در مرحله بعد، اجازه دهید دیگران بدانند در زمان مشخص شده، کارهای زیادی برای انجام دادن دارید. ممکن است با انجام این کار، احساس عجیبی به شما دست دهد، اما مطمئن باشید این نوع از ارتباط، بهترین روش برای این است که دیگران را متقاعد کنید تا هنگامی که در حال انجام کار هستید، نباید بر روی هیچ کار دیگری تمرکز کنید. هرچه در انجام این کار ایستادگی به خرج دهید و بهتر از روز قبل عمل کنید، میزان بهره‌وری شما بیشتر شده و روزهای خود را به‌صورت مفیدتری می‌گذرانید. افزایش بهره وری در محیط کار - به خودتان استراحت دهید این حقیقت را به خاطر داشته باشید. مطالعه ای که اخیراً در دانشگاه ایلینویز انجام شده است، نشان می دهد که تمرکز طولانی مدت بر روی مسائل، باعث تداخل در بهره‌وری می‌شود و بر روی نتیجه ی نهایی تاثیر می گذارد. آن ها دریافتند که هر چقدر بیشتر بر روی یک مسئله تمرکز کنیم، انگیزه ی ما در رسیدن به هدف اصلی آن کار کم تر می شود. این عمل به اسم “خوگیری به اهداف” نام گذاری شده است. راه حل مناسب برای رفع این مسئله، استراحت های کوتاه مدت و متعدد برای بازیابی تمرکز ذهن است. هنگامی که احساس می‌کنیم این تمرکز در حال کاهش است، باید استراحت کنیم. این کار به شما اجازه می دهد تا از کاهش تمرکز و بهره وری جلوگیری کنید و به صورت هوشمند کار کنید، نه سخت تر! . اهداف خود را در راه درست مشخص کنید تا به موفقیت برسید ناگفته نیست که داشتن اهداف عالی با دیدی مثبت، باعث می شود تا در تمام طول راه خود با انگیزه بمانیم; اما اینکه بخواهیم اهداف بزرگ خود را به اهداف کوچ کتر تقسیم کنیم نیز کار بسیار خوبی است. اما چرا؟ زیرا رسیدن به اهداف کوچک تر، طبق برنامه ریزی هفتگی و روزانه، باعث می شود تا انگیزه ی خود را حفظ کنیم، میزان بهره‌وری افزایش پیدا کرده و در نتیجه خروجی کار، نتیجه مطلوب و دلخواهی را داشته باشد. مشخص کردن اهداف کوتاه مدت که از تصویرسازی های بزرگ ریشه گرفته است، می تواند به شما کمک کند تا از نا امیدی و بی‌انگیزگی دور بمانید و بر روی رسیدن به اهداف کوچک خود تمرکز کنید. اگر برای خود اهداف بلند مدت تصور کنید و در ابتدای راه، هدف پایانی را در نظر بگیرید، باعث می شود تا حس نا امیدی و سر افکندگی به شما دست دهد; اما اگر این هدف بزرگ را به اهداف کوچک تر تقسیم کنید، هر روزی که به این اهداف نزدیک‌تر می‌شوید، حس بهتری خواهید داشت و این موفقیت های کوچک روی هم جمع شده و به رسیدن به هدف نهایی منجر می‌شوند. برای این که اهداف خود را به صورت درست و مطلوب انتخاب کنید، از این روش استفاده کنید. . هدف نهایی خود را مشخص کرده و به صورت دقیق آن را مجسم کنید. . مشخص کنید چه چیزی نیاز دارید تا بتوانید به آن هدف برسید ( از بالا به پایین) . هر کدام از اهداف کوچک تر شده را به ترتیب نزولی یادداشت کنید تا جایی که این اهداف به صورت هفتگی و یا حتی روزانه دربیایند. هنگامی که دارای اهداف کوچک تری باشید که می‌توانند در مدت زمان کوتاه به حقیقت تبدیل شوند، انگیزه_ ی بیشتری برای رسیدگی به این اهداف کوچک خواهید داشت و رسیدن به آن ها باعث می شود تا بهره وری و روحیه ی شما در محیط کار، به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند. روش افزایش بهره وری در محیط کار . مرزهایی برای خود مشخص کنید و به آن ها پایدار بمانید بسیاری از افراد با مشخص کردن حد و حدود و مرزهایی برای خود مشکل دارند; زیرا مشخص کردن این مرزها اغلب به معنای گفتن کلمه ی “نه” می باشد.

https://biofa.ir/tag/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%81%d

چقدر پیش آمده است تا به رئیس یا همکاران خود نه بگویید؟ آیا گفتن این کلمه باعث شده است تا دیر وقت بیدار بمانید یا کارهای انجام نشده ی خود را به خانه ببرید؟

گرچه ممکن است فکر کنید تا بردن کارهای انجام نشده به خانه و بیدار ماندن برای ساعت های طولانی به شما اجازه می دهد تا کار بیشتری انجام دهید، اما در واقع اصلا اینطور نیست.

همه ی ما می‌دانیم که انجام کارهای عقب افتاده در خانه تنها یک گزینه است، اما انجام این کار باعث می شود میزان بهره‌وری کاهش پیدا کند; زیرا هنگامی که بعد از روز کاری سخت به خانه می رسیم، زمانی را که باید فارغ از انجام هر کاری سپری کنیم، باید به انجام کارهای عقب مانده ی سرکار و وظایف روزانه خود بگذرانیم.

بنابراین، بهتر است هنگامی که سرکار هستیم، تمام زمان و توجه خود را به صورت مثبت بر روی کار متمرکز کنیم و آن ها را به اتمام برسانیم. آگاهی به این مسئله که هنگام خروج از سرکار، هیچ کاری برای انجام دادن ندارید، باعث می شود تا قدر لحظات و زمانی که در حال انجام کار هستید را بیشتر بدانید و انگیزه های بیشتری برای بهره وری زیاد در طول روز داشته باشید و در پایان روز کاری، با خیال راحت کار خود را به اتمام برسانید و به کارهای شخصی خود برسید.

البته ، بعضی اوقات مدت زمان کمی برای انجام کاری خاص داریم و باید آن را تا مدتی معین شده به اتمام برسانیم و برخی روزها نیز با قرارهای ملاقات و رویدادهای خاصی در سرکار مواجه هستیم.

اما هرچقدر سعی کنید تعهد خود را نسبت به مرزهای مشخص شده حفظ کنید، بهره‌وری بیشتری خواهید داشت و با انگیزه و ارزش بیشتری کار خود را انجام می دهید.

. وظایف روزانه ی خود را به یک پروسه تبدیل کنید

یکی از آسان ترین راه ها برای افزایش بهره‌وری در سرکار، می‌تواند در یک کلمه خلاصه شود “مختصر کردن”

بسیاری از ما وظایفی تکرار شدنی داریم که بر اساس مبنای روزانه یا هفتگی آن ها را انجام میدهیم، اما اغلب افراد هنگامی که باید این وظایف را انجام دهند، آن ها را از لیست خود خط می‌زنند.

ایجاد یک پروسه ی ثابت برای این وظایف نه تنها می‌تواند باعث آسان تر شدن آن ها شود، بلکه به ما اجازه می‌دهد تا آن ها را به روشی سریع تر و موثرتر به پایان برسانیم. ایجاد این پروسه ها، همچنین می تواند شامل قالب ها و الگوهایی مثل ایمیل باشد که به ما کمک می کند تا سریع تر کار خود را انجام دهیم.

این کار در واقع مختصر سازی و آسان سازی در عمل می باشد. هر چقدر وظایف خود را به صورت مختصر و ساده تر در بیاوریم، می توانیم مقدار کار بیشتری انجام دهیم و وظایف کاری ما شکل آسان‌تری به خود می_ گیرد.

نکته ی بهتر این است که، با ایجاد پروسه های ساده و آسان می توانید به همکاران و افرادی که می شناسید و حتی اداره یا کمپانی که در آن کار می کنید، کمک کنید.

. برای تحکیم روابط با همکاران، زمانی را با آن ها بگذرانید

ممکن است به نظر برسد گفت و گو و گپ با همکاران در ساعت کاری، باعث افزایش بهره‌وری نمی‌شود; اما این جمله حقیقت محض است.

شناختن همکاران و ایجاد ارتباط با آن ها، با رفتاری مطمئن، می‌تواند به راحتی روابط کاری شما را تقویت کند. انجام این کار باعث می شود تا محیط کاری شما به محیطی مثبت و پر انرژی تبدیل شود; که این امر باعث افزایش بهره وری در محیط کار می شود.

بنابراین از شناخت همکاران یا مشارکت در بحث و گفت و گوی آن ها نترسید. ممکن است این گفت و گوهای کوچک منجر به افزایش بهره وری در کار گروهی شود و تمامی افراد را به انجام صحیح، بیشتر و به موقع کار تشویق کند.

. از افراد درخواست فیدبک کنید

یکی از بیش ترین عواملی که منجر به کاهش بهره وری در طی یک روز کاری می‌شود، عدم ایجاد ارتباطات است.

از آن جایی که پیش از این نیز از اهمیت ارتباط برای تقویت روابط کاری گفتیم، هنگامی که فیدبک افراد مختلف را می شنویم، این کار می‌تواند باعث تقویت کار و بهره وری در انجام آن شود.

می توانید به سادگی از همکاران درخواست کنید تا در رابطه با نحوه ی عملکرد شما نظر دهند و پیشنهادات و انتقادات خود را با شما در میان بگذارند. این کار باعث می شود تا بتوانید نگاه جزئی تری به اهداف و کارایی خود در محیط کار داشته باشید.

اما اگر در مسیر اشتباهی قرار داشته باشیم یا بر روی نقاط نادرستی تمرکز داشته باشید، ایجاد بهره وری چه نکته مثبتی برای شما خواهد داشت؟

در این زمان است که دریافت فیدبک ها و نقطه نظرات می‌تواند به شما کمک کند تا در راه درستی قرار بگیرید و اهداف خود را در راستای موفقیت خودتان و کمپانی مورد نظر پیش ببرید.

پاداش

در حالی که انتقاد سازنده از طرف صاحب کار و رئیس تان حائز اهمیت است، درخواست فیدبک از همکاران نیز می تواند به همان اندازه مفید باشد و همچنین باعث تقویت ارتباطات بین همکاران و کار گروهی می‌شود.

https://zehn.ir/blog/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85/

دوم

. معنای کار روزانه خود را درک کنید

آخرین پیشنهاد برای افزایش بهره وری در محیط کار، نه تنها برای کیفیت کار شما ضروری است، بلکه برای کیفیت زندگی و یافتن معنای حقیقی کارتان حائز اهمیت است.

هنگامی که کاری را انجام می دهیم که به ما احساس تکامل می‌دهد، لذت بیشتری از انجام آن خواهیم برد; در نتیجه بهره وری بیشتری نیز به خرج می‌دهیم.

حتی اگر انجام کاری که به شما لذت می دهد، سود زیادی نیز در بر نداشته باشد، شما از انجام آن کار لذت خواهید برد و به شما کمک می کند تا به جامعه و افراد کمک کنید; اما اگر برای کمپانی بزرگی کار کنید و به آن علاقه نداشته باشید چه اتفاقی می افتد؟

یافتن تکامل و حس خوب درون محیط کار، برای هر فرد متفاوت است. می توانید با قدم های کوچک مانند تمرین سپاس گزاری و قدردانی شروع کنید و وظایف و کارهای روزانه خود را یادداشت کنید. انجام این کارها به شما کمک می کند تا احساس رضایت کنید; در نتیجه باعث افزایش بهره وری در زمان کوتاهی می شود

انرژی چی چیست؟ آموزش برقراری تعادل و فعال سازی انرژی چی در بدن | ذهن

آیا بدون دلیل خاصی احساس ناراحتی، استرس یا خستگی می‌کنید؟ تابحال فکر کرده‌اید که شاید دلیل این احساس، عدم تعادل در انرژی چی در بدن شما باشد؟ اگر نمی‌دانید انرژی چی چیست، چه نقشی در بدن دارد یا چطور می‌توان فعال سازی انرژی چی را اجرایی کرد، یا می‌توان آن را متعادل کرد با ما در ادامه همراه باشید.

انرژی چی چیست؟

در طب سنتی چینی، اعتقاد بر این بود که انرژی چی نیروی حیاتی است که در هر فرد جریان دارد. این جریان انرژی از داخل، خارج بدن و همچنین اجسام فیزیکی عبور می‌کند و زمانی که این نیرو در وجودتان قوی باشد، از شما عبور کرده و شما را سرشار از زندگی و سلامت خواهد کرد.

اما زمانی که این انرژی ضعیف باشد، در بدن‌تان ثابت و راکد خواهد ماند و جریان پیدا نخواهد کرد.

چی در انگلیسی به‌معنای هوا یا انرژی است. در هند به این کلمه پرانا گفته می‌شود و در ژاپنی به آن کی می‌گویند.

بسیاری معتقد هستند که چی، معیار نهایی نشاط است. به همین دلیل بسیاری از افراد تلاش می‌کنند تا برای بازگشت نشاط و شادی به بدن، از چی استفاده کنند. درواقع آن‌ها عقیده دارند که با استفاده از چی می‌توان تعادل را به بدن بازگرداند.

نمی‌توان انرژی چی را ایجاد کرد یا ازبین برد؛ درواقع چیزی به نام فعال سازی انرژی چی در بدن وجود ندارد. انرژی چی به‌صورت طبیعی دائما در جریان است و مانند هر انرژی دیگری از چیزی به چیز دیگری تبدیل می‌شود.

افزایش انرژی درونی

چند راهکار ساده برای افزایش انرژی

چرا انرژی مهم است؟

اعتقاد بر این است که داشتن انرژی چی قدرتمند، می‌تواند تاثیر مثبتی بر سلامت روحی و جسمی ما داشته باشد و از ما دربرابر استرس محافظت کند.

انرژی چی ضعیف، می‌تواند ما را مستعد منفی‌نگری و بدبینی کند و درنتیجه سلامتی، شادی و کیفیت زندگی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

مردم در فرهنگ چینی بر این باور هستند که چی در همه‌چیز جریان دارد؛ از هوایی که تنفس می‌کنیم تا غذایی که می‌خوریم. چی در خون ما جریان دارد و در تمام طول بدنمان در حرکت است.

درواقع این انرژی چی است روح و جسم ما را به هم پیونده زده است و آن‌ها را به‌هم مرتبط می‌کند. حتی چی می‌تواند بر رویایی که می‌بینیم هم تاثیر بگذارد و به متافیزیک تبدیل شود.

حرکت مناسب چی و جریان درست آن در خون باعث ایجاد سلامتی و هماهنگی در انسان می‌شود. تا جایی که حتی چینی‌ها این نیرو را به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای بدن می‌دانستند که می‌توان آن را از غذا، هوا یا حرکت به‌دست آورد.

چه چیزی بر انرژی چی تاثیر می‌گذارد؟

عوامل زیادی می‌توانند بر انرژی تاثیر بگذارند. به‌صورت کلی هر عاملی که باعث یا مانع عملکرد صحیح بدن شما شود، تاثیر مستقیمی بر جریان انرژی چی در بدن شما خواهد داشت.

مثلا اگر به لحاظ روحی یا ذهنی، به‌اندازه کافی در معرض عشق، تعامل اجتماعی یا احساسات مثبت نباشید، احتمال اینکه جریان انرژِی چی در بدن‌تان ضعیف شود بسیار زیادی خواهد بود.

8%b3/

ویت عزت نفس