چرا تشخیص و معالجه عفونت های جنسی اساسی است ؟


به علت فضای سبز فارغ از نشانه عفونت های جنسی . اکثریت قریب به واقعه STD ها فارغ از نماد می باشند , یعنی هیچ علامت ها و علامتی را پیدایش نمی دهند و یا این که علامت ها مضاعف خفیفی در طی بیماری ظواهر می شود که مریض به آن‌ها دقت نکرده و به آسانی از کنار آن ها عبور می نماید

در سود اکثری از اشخاص کثیف نمی دانند که به عفونتی دچار گردیده اند و به محافظت های بهداشتی نیاز دارا هستند .

تفاوت های جنسی : زنان بیشتر از مردان از دلایل عفونت های جنسی سختی می‌برند . در بین دورازشوخی ترین عارضه ها STD در زنان می شود به بیماری التهابی لگن , نازایی و درد مزمن لگنی اشاره نمود . همینطور دلایل ابتلا به عفونت های جنسی در زنان آبستن زیاد خطرناک خواهد بود .

تفاوت های سنی : نیمی از موردها عفونت های جنسی , اشخاص برنا سنین دربین 15 تا 24 سال را مشتمل بر می شود . این در حالی است که‌این جمعیت فقط 25 % جمعیت فعال از حیث جنسی را تشکیل می دهند . خانم های نوجوان به شیوه قابل توجهی استعداد بیشتری برای ابتلا به عفونت دارا‌هستند که ممکنه مرتبط با اکتوپی گردن رحم باشد .

توسعه و شیوع STD ها به صورت بی واسطه زیر تاثیر دست اندرکاران اجتماعی , اقتصادی و رفتاری جای‌دارد . چنین عواملی می‌تواند سبب تولید مانع ها دورازشوخی در پیشگیری از توسعه عفونت های جنسی شود چون این کارداران تاثیر بسزایی در شبکه‌های‌عمومی و جنسی , دسترسی به محافظت های بهداشتی , قصد به اخذ مشورت کردن و معالجه و هنجارهای مرتبط با عمل های جنسی دارا‌هستند .

اختلافات نژادی و قومی : در بعضی از تیم های نژادی و قومی ( به صورت اکثر آفریقایی , آمریکایی یا این که هندی آمریکایی ) میزان پیدایش عفونت های جنسی در مقایسه با سپید پوستان بیشتر است