اهمیت تربیت کودک در خانواده

اهمیت تربیت کودک

توجه به کودکان ضرورتی مهم برای همگان است. در این زمینه، هنوز کارهای بسیاری باید انجام پذیرد. خوشبختانه این نکته که کودکان شالوده و سنگ بنای جامعه هستند، به میزان قابل توجهی مورد پذیرش و تایید اکثریت است و اکنون به عنوان راه ورود به حیطه رشد انسانی و موقعیتی برای مشارکت بخش های گوناگون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ، فرصتی برای تماس و همکاری با جوامع محلی شناخته می شود. واقعیت این است که چگونگی نگاه و دید ما در مورد مسائل مربوط به کودکان ، آیینه تمام نمای آینده جامعه است.

کودکان با قدرت و توان یادگیری و فراگرفتن متولد می شوند و این استوارترین پایگاه و پایه های ساختن جامعه است. باید سیاستی اتخاذ شود که کودکان از توجه و مراقبت های لازم و موقعیت های بهداشتی امکانات یادگیری و آموزش در سطح مطلوب برخوردار گردند تا بتوانند با دنیایی که همواره و با شتاب در حال دگرگونی است روبه رو شوند و با مشکلات آن دست و پنجه نرم کنند و موانع پیشرفت را از سر راه خود بر دارند.

بی تردید فرزندانی که به خوبی تربیت شوند می توانند تاثیرات مثبت و سازنده در زندگی والدین داشته باشند.

والدینی که فضای مناسب و مطلوب را برای رشد و تربیت فرزندان خود فراهم نکنند ، هرگز نمی توانند از وجود خود آنان به نحو بهینه بهره برداری کنند. به عبارت دیگر، به والدین از داشتن چنین فرزندانی احساس رضایت می کنند و به فرزندان از بودن خویش راضی هستند و این امر زمینه بروز بیماری های روانی و گاه بزه کاری را در آنان بوجود می آورد. از این رو اهمیت تربیت و ادب کردن فرزندان ، آن اندازه اهمیت دارد که حضرت علی (ع) می فرماید : هیج میراثی مانند ادب کردن نیست.

خواندن مقاله چطور دروغ کودکان را تشخیص دهیم؟ | راهکارهای تشخیص دروغ کودک چیست؟

امانوئل کانت فیلسوف شهیر آلمانی نیز در اهمیت تربیت می گوید: در بین صناعات بشر دو صنعت از همه مشکل تر است : کی تربیت و دیگری حکومت .

فرزندانی که به خوبی از تربیت بهره مند گردنند آثار و ثمرات سازنده ای در زندگی والدین خود خواهند داشت و عامل تداوم حیات خانوادگی به حساب می آیند و زندگی والدین را سرشار از طراوت و گرمی می سازند.

بدیهی است والدینی در امر تربیت فرزندان خود موفق هستند که شناخت نسبتا خوبی از ساختار جسمی و روانی فرزندان خود داشته باشند. این کتاب سعی دارد دورنمای مناسبی از ویژگیهای جسمی و روانی ، رشد و مراحل آن و تغییر و تحولات روحی روانی کودک به والدین ارائه نماید. و در حین مطالب اختلالات حین رشد جسمی و روانی کودکان را نیز با بهره گیری از روشهای عملی روان شناسی مورد توجه قرار دهند.

مطالب بیشتر