بافت مو


انواع بافت مو

بافت مو می تواند توسط خود فرد یا افراد دیگری انجام شود. این کار به دو فاکتور وابسته است. فاکتور اول میزان مهارت خود شخص در بافت مو است. فاکتور دوم و مهمتر، نوع بافت مویی است که قرار است انجام شود. انواع بافت مو توسط زنان و مردانی که موهای بلندی دارند انجام می گردد. برخی از انواع بافت مو بسیار ساده هستند و توسط خود شخص به راحتی بافته می شوند. این مدل بافت موها که غالبا بافت های ساده هستند امروزه با تکنیک های دیگری ترکیب شده اند و بافت موهایی بسیار شیک و پیچیده را تشکیل می دهند. عموما انواع بافت مو پیچیده، باید توسط فرد دیگری که در غالب اوقات یک آرایشگر است بر روی موی افراد پیاده شود. بافت مو انواع بسیار زیاد و متنوعی دارد که در هر کشوری به چندین شکل مختلف انجام می گردد. برخی از این انواع بافت مو عبارتند از:

بافت مو فرانسوی یک طرفه و دو طرفه

بافت موی آفریقایی

بافت موی تیغ ماهی

بافت موی مدل تاجی

بافت مو مکزیکی

بافت مو با کاموا

بافت مو شنیونی

بافت هلندی

بافت کرلی

بافت حصیری

غیره

آموزش مدل بافت مو تیغ ماهی

مدل بافت مو تیغ ماهی به دلیل ظرافت خاصی که دارد هم می تواند در استایل های اسپرت و هم استایل های مجلسی استفاده گردد. به راستی که اسم این مدل مو برازنده آن است؛ زیرا بعد از بافتن مو با مدل تیغ ماهی، موی فرد با ظرافت خاصی و بسیار شبیه به تیغ ماهی، در هم پیچ و تاب می خورد. آموزش مدل بافت مو تیغ ماهی شاید یکی از آسان ترین آموزش های مربوط به مدل بافت مو باشد. در این مدل بافتن مو ابتدا موها را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم سپس از منتهی الیه هر کدام از بخش ها یک دسته نازک مو را جدا کرده و آن را به سمت دیگر و در دسته دیگر مو قرار می دهیم. بزرگ و یا کوچک بودن این دسته های مویی که هر بار جدا می شوند، میزان ظرافت مدل بافت مو تیغ ماهی را تعیین می کنند. بدون شک هرچه این دسته ها کمتر و ظریف تر باشند نتیجه حاصل هم ظریفتر از آب در می آید.