انواع قیمت آسفالت

برای فهمیدن قیمت آسفالت باید پارامترهای زیادی را در نظر گرفت که باهم بررسی می‌کنیم. قیمت آسفالت 1400 به عواملی مانند نوع آسفالت، سطح مورد نظر، عملیات زیرسازی و غیره وابسته است. زیرسازی اولین و مهم‌ترین قسمت پخش آسفالت است. انجام این عملیات تاثیر مستقیم روی قیمت آسفالت دارد.

انواع آسفالت با توجه به کاربردشان در قیمت آن تغییر ایجاد می‌کنند. برای مثال آسفالت رویه یا توپکا در لایه بیرونی آسفالت قرار می‌گیرد. در نتیجه باید از مقاومت زیادی برخوردار باشد. همچنین در مقابل ترافیک‌های سنگین، یخبندان و گرمای شدید خورشید نیز باید استحکام خود را حفظ کند و ترک نخورد. قیمت این آسفالت درب کارخانه حدود ۴۲۰ هزارتومان می‌باشد.

آسفالت آستر یا بیندر بین رویه و قشر قیری استفاده می‌شود. قیمت این آسفالت نیز درب کارخانه 385 هزار تومان است. قیمت آسفالت جاده‌ای نسبت به محوطه های معمولی مثل کف کارگاه، حیاط، سوله و غیره بسیار بیشتر می‌باشد.