ترخیص کالا در گمرک چگونه انجام می شود؟

ترخیص کالا، فرایندی است که کالاهای موجود در گمرک با انجام مراحل خاصی از گمرک خارج می شوند. این فرایند در ایران به معنای آماده سازی و ثبت اسناد، محاسبه هزینه هایی مانند مالیات و سود بازرگانی و دیگر تسهیلات ارائه شده به وارد کننده و صادر کننده ها است. کالاها برای بعدی باید در انبار گمرک نگهداری شوند. فروشنده با تحویل اسناد کالا به خریدار کار خود را به اتمام رسانده و در ادامه فرآیند خریدار با در دست داشتن مدارک، قبض انبار و ترخیص کالا را به عنوان صاحب کالا از گمرک دریافت کند. اگر با شرایط ترخیص کالا از گمرک آشنایی کافی ندارید پیش از شروع فعالیت های تجاری و بازرگانی خود می توانید از مشاور صادرات ، راهنمایی های لازم در این زمینه را بگیرید.