جایگاه فعلی و آینده مشاوره مدیریت در ایران

در حال حاضر بیش از ۷۰۰ شرکت مشاوره مدیریت در این مشغول فعالیت هستند که فقط ۱۵ درصد آنها گردش مالی بیش از یک میلیارد تومان در سال داشته اند. ۷۰ درصد از این شرکت ها نیز تنها با ۲ نفر نیروی انسانی پشتیبانی می شوند. شرکت های مشاوره مدیریت در ایران در سه حوزه استراتژی و فرایند، منابع انسانی و بازاریابی فعالیت دارند. مشاوره مدیریت یک روش کاملا فرآیند محور است که در سال های گذشته توسط شرکت های بزرگ بین المللی توسعه یافته و آموزش داده شده است.

آمار نشان می دهد بزرگترین رشد صنعت مشاوره مدیریت در سال های اخیر به وقوع پیوسته است و به هنگام وقوع بحران ها و رکود اقتصادی استفاده از مشاور مدیریت پیشرفت چشمگیری داشته است. معمولا مدیران ارشد سازمانی نمی دانند چگونه نیاز سازمان شان را به مشاور مدیریت اعلام کنند. بسیار اتفاق افتاده است که به دلیل عدم توافق و درک مشترک روی موضوعات و مفاهیم پروژه، مشاور مدیریت دچار مشکل شده و کارفرما در میانه راه به این نتیجه رسیده است که نتایج چروژه نمی تواند جوابگوی مشکل وی باشد. همچنین مدیران سازمان ها تمایل دارند در جایی هزینه کنند که خروجی مملوس و قطعی به دست آنها برسد.