در آموزش طراحی سایت بدون کد چه چیزهایی یاد می گیریم؟

آموزش طراحی سایت
آموزش طراحی سایت

حتما برای شما هم پیش آمده که وارد سایتی بشوید که با ظاهر زیبا، چشم گیر و منظم خود شما را محو کرده و بدون آن که متوجه گذران وقت شوید، ساعت ها در آن سایت گشت زده باشید و یا بر عکس؛ یعنی سایتی آن قدر از طراحی ضعیفی بر خوردار بوده که حتی برای مطلبی که به دنبال آن بودید هم نخواستید چند دقیقه بیشتر در سایت گشت بزنید. این زیبایی یا غیر جذاب بودن سایت کاملا مربوط به طراحی سایت می شود. دنیای طراحی سایت بدون کد نویسی آن قدر پیچیده است که می توان طبق هر سلیقه ای یک سایت منحصر به فرد طراحی و اجرا کرد. در طراحی سایت بسته به کاربری که سایت برای آن طراحی و ایجاد شده است، قالب های خاصی اعمال می شود که ظاهر سایت را می سازد.

برای آموزش طراحی سایت بدون کد نویسی به سایت محمدرضا شیخ بهائی مراجعه نمایید.