قابلیت های نرم افزار باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان

طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان یکی از نقاط حساس در مباحث باشگاه مشتریان است. منظور از راه اندازی باشگاه مشتریان ، تعریف مزیت های متقابل برای شرکت ها و نیز برای مشتری جهت ایجاد یک رابطه وفادار و سودمند دو طرفه میان آنها است. بر اساس طرح آماده شده، سناریوی باشگاه و تحلیل نوع مخاطب،ماژول های مختلفی قابل استفاده بوده و انتخاب این ابزارها ، یکی از مراحل راه اندازی باشگاه است که در صورتی که هوشمندانه انجام نشود می تواند حتی منجر به شکست کل پروژه گردد. معمولا وقتی ابزارهای ترکیبی برای عضویت و حضور در یک باشگاه استفاده می شوند، کاربران استقبال بیشتری می کنند. اهداف باشگاه مشتریان می بایست به وضوح تعیین شود. البته هدف اصلی راه اندازی باشگاه مشتری، افزایش سود و سهم بازار است.

  1. ایجاد صفحات معرفی باشگاه مشتریان شامل درباره ما ، اطلاعات تماس ، قوانین امتیاز دهی و …
  2. قابلیت ثبت نام و ایجاد پروفایل به نام هر کاربر
  3. قابلیت ایجاد و طرح مسابقه در باشگاه مشتریان
  4. مدیـریت سیستـم امتیـاز دهی و مکانیزم امتیـاز بخشی با امکـــان مدیریت مقـــادیر
  5. طراحی و ایجاد جوایز برای ارایه در قرعه کشی و مسابقه
  6. قابلیت ایجاد و درج سامانه شکایات و رسیدگی
  7. مدیریت خبرنامه و اعضا در باشگاه مشتریان کسب و کار خود
  8. مدیریت اسلاید شو ها و آگهی های تبلیغاتی
  9. مدیریت گالری تصاویر و فیلم
  10. مدیریت و گزارش گیری از فرم های پر شده توسط کاربران و دریافت خروجی اکسل