مدرس برندینگ، مشاور و استاد برندسازی

مدرس برندینگ به عنوان اصلی‌ترین مرجع در حوزه برندسازی و شناخت فرصت ها جهت رشد یک مجموعه شناخته می شود. بسیاری از مجموعه ها بدون داشتن هیچ ایده خاصی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و همین موضوع می‌تواند کمی نگران کننده باشد.

چرا که امنیت شغلی بدون داشتن هیچ ایده خاصی معنی ندارد. یکی از مهمترین سوالاتی که باید از گروه ها و مجموعه های مختلف پرسید، این است که ایده شما یا مارک تجاری شما چیست؟

پیش از صحبت درباره اهمیت حضور مدرس برندینگ در یک مجموعه جهت برندسازی و آشنایی با زیرساخت های لازم برای این کار، باید با مفهوم برندینگ یا برندسازی آشنا شویم. ؟ مارک تجاری چیست و چرا در تجارت اهمیت دارد؟

برندسازی به چه معناست؟

برند یا یک مارک تجاری یکی از مهمترین پارامترهایی است که می‌تواند باعث تفکیک یا اختصاصی سازی یک مجموعه گروه یا شرکت شود. برندسازی موفق این قابلیت را دارد تا تاثیرات به یادماندنی در مصرف کننده یا مشتری به جای گذارد.

برندسازی به علت تاثیر گذاری کلی بر شرکت یا یک گروه در بین بسیاری از رقبا اهمیت دارد. برندسازی موفق این امکان را برای یک گروه یا یک شرکت ایجاد می‌کند تا به شکل قابل قبولی در ذهن مخاطب پررنگ شود.

آشنایی با اصول و قواعد برند این کار ساده به نظر نمی‌رسد. چرا که برندینگ نیز همواره مانند بسیاری از آموزه‌های دیگر در حال تغییر و تکامل بوده و در نتیجه تسلط کامل بر تمامی مباحث آن در حیطه و دانش مدرس برندینگ است.