مرکز تخصصی مشاوره صادرات به امارات

مشاوره صادرات به امارات
مشاوره صادرات به امارات

مرکز تخصصی مشاوره صادرات به امارات به جهت همکاری با مشاورینی آگاه، مطلع و متخصص، شرایط ارائه مشاوره هایی دقیق را برای صادرکنندگان ایجاد نموده است. از اصلی ترین این موارد می توان به ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه قوانین و مقررات تجارت در امارات اشاره کرد.

آشنایی با قوانین و مقررات تجاری در کشور امارات می تواند منجر به کاهش هر نوع ریسک یا خطر در معاملات گردد. مهم ترین این قوانین عبارت اند از:

  • قوانین مرتبط با حوزه گمرگ
  • قوانین ترخیص کالا
  • قوانین مرتبط با تنظیم قرارداد

وجود برخی از پیش نیاز های ضروری به منظور آغاز مراحل صادرات به کشور امارات از جمله: دارا بودن کارت معتبر بازرگانی، داشتن حساب ارزی و همچنین عدم وجود معوقات ارزی در حساب بازرگانی از دیگر مواردی است که در مشاوره صادرات به امارات مورد بررسی قرار می گیرد.

از مهم ترین و اصلی ترین چالش های پیش روی صادرکنندگان، باید به عدم آشنایی با مراحل صادرات اشاره کرد. موضوع بسیار مهمی که ارتباط با مشاور صادرات را به یک اصل مهم و ضروری تبدیل می کند.

مشاور صادرات ضمن ارائه اطلاعاتی دقیق و موثق به تجار، شرایط آشنایی با مراحل صادرات، نحوه صادرات و ریسک های موجود در مسیر صادرات را فراهم می کند. در این بین حذف برخی تفکرات و دیدگاه های غیر واقعی در حوزه صادرات به امارات، در مشاوره صادرات قطعی است.