مهمترین مباحث در مشاوره گمرکی صادرات چیست؟

مشاور گمرکی صادرات
مشاور گمرکی صادرات

در جلسه مشاوره گمرک صادراتی، فرد مشاور صادرات، تمام قوانین را یکی پس از دیگری برای شما تشریح می کند. به طور مثال، شما باید مطمئن شوید که خرید و فروش کالای شما از نظر فهرست جهانی ممنوع نباشد. از طرف دیگر، برخی از استانداردها که از سوی کشورها اعلام شده است، برخی از کالاها را ممنوع اعلام می‌کند و یا محدودیت هایی برای برخی از شرکت ها قائل می‌شود. اگر در ابتدای راه صادرات کالا هستید، این مسائل بسیار اهمیت دارد.

یکی دیگر از مطالب مهم که در جلسه مشاوره گمرکی صادرات توسط مشاور صادرات به شما گفته می‌شود این است که کدام کشورها چه کالایی هایی را نیاز دارند و همچنین به شما آموزش داده می شود که چگونه برای کالای خود مشتریان خارجی پیدا کنید.