نکات مهم تست A/B در ایمیل مارکتینگ

مشاور ایمیل مارکتینگ
مشاور ایمیل مارکتینگ
  • در این ازمون تنها یک متغیر را مورد سنجش قرار دهید. این متغیر می تواند هر کدام از اجزای ایمیل ارسالی شما باشد از جمله عکس، متن، عنوان و دکمه کلیک.
  • دو ایمیل متفاوت آماده کنید و در یکی از آنها متغیر مورد نظرتان را تغییر دهید.
  • دو ایمیل آماده شده را همزمان برای کاربران مختلف ارسال کنید.
  • نتایج حاصل از بازخورد را تحلیل کنید و ایمیل بهتر را مورد استفاده قرار دهید.
  • در آزمون های دیگری می توانید سایر متغیرهایی که در مورد درستی یا نادرستی آنها شک دارید را امتحان کنید تا به دید جامع تری در مورد مخاطب دست یابید.
  • اگر از سرویس های ایمیل مارکتینگ استفاده می کنید امکان بررسی بازخورد و آنالیز وجود دارد و نیازی به انجام دستی آن نیست.

توجه!

در ایمیل مارکتینگ لازم است مخاطب احساس صمیمیت از متن پیام شما دریافت کند و رفتاری مشابه ربات نداشته باشید. ایمیل هایی که در آنها کلی گویی می شود یا عواطف انسانی در نظر گرفته نمی شود معمولا تاثیر گذار نخواهند بود و اسپم تلقی می شود.