ویژگی های اساسی یک مشاور تبلیغاتی کدام است؟

بهترین مشاور تبلیغاتی
بهترین مشاور تبلیغاتی
  • خلاق و پر انرژی
  • علاقمند به برقراری ارتباط با مردم
  • نگرشی رقابتی
  • داشتن انگیزه و اعتماد به نفس
  • توانایی مقابله با استرس
  • پذیرش مسئولیت کسب و کار (مهم ترین ویژگی مشاور تبلیغاتی موفق)

مشاوره تبلیغاتی فرآیندی است که فرد یا سازمانی که در نقش مشاور تبلیغاتی سازمان است، پیشنهادات خود را به صاحبان کسب و کار ارائه می نماید. برنامه های تبلیغاتی در طرح های بلند مدت و کوتاه مدت حاصل فرآیند مشاوره تبلیغاتی است که مسیر فروش سازمانی را توجیه می کند.