پیش نیازهای ورود به صادرات و بازارهای بین المللی!

راهنمای صادرات
راهنمای صادرات
  • آیا کشورها و بازارهای هدف را با دقت تقسیم بندی کرده اید؟
  • آیا سود حاصل از محصولات کلیدی خود را ارزیابی و اندازه گیری می کنید؟
  • آیا برای شناخت نیاز، ترجیحات و عادات خرید مشتریان بازار هدف تحقیقات بازار خارجی انجام داده اید؟
  • آیا عوامل موثر در خرید کشورهای هدف را بررسی کرده اید؟
  • آیا از ابزارهای بازاریابی برای مقابله با رقبا به درستی استفاده می کنید؟

در دنیای امروز اهمیت صادرات و بازرگانی خارجی بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از کشورها به دلیل تنوع محصولات تولیدی با یکدیگر روابط تجاری برقرار می کنند. ایجاد و برقراری روابط تجاری با سایر کشورها نیازمند آشنایی با مراحل صادرات کالا، منابع تهیه محصول، آشنایی با شرایط پرداخت، قوانین و مقررات، اعتبارات اسنادی، انواع بیمه حمل و نقل، بارنامه، بازرسی و مراحل ترخیص کالا است.

با توجه به افزایش رقابت در فضای کسب و کارها، لزوم بهره مندی از دانش و تجربه مشاور صادرات بیش از گذشته احساس می شود. تکیه بر روش های قدیمی می تواند منجر به درک اشتباه از بازارهای صادراتی گردد. صاحبان کسب و کارها که تصمیم به صادرات کالاهای خود دارند با مشاوره صادرات در زمان و مکان مناسب می توانند نتیجه خوبی از فرایند صادرات سازمان خود بدست آورند. امروز همه شرکت ها از حضور مشاوران خبره و با تجربه در مسیر فعالیت خود کمک می گیرند تا بتوانند در بازارهای صادراتی فعالیت نمایند.

سازمان ها برای شناخت بازار هدف، انتخاب استراتژی مناسب، آگاهی از مجوزها و قوانین، روش های بازاریابی موثر و … نیازمند دریافت مشاوره صادرات هستند تا از هدر رفت بودجه جلوگیری کنند.


خدمات مشاوره صادرات و امور گمرکی چیست؟