چه زمانی سازمان ها به یک مشاور تبلیغاتی نیازمند هستید؟

بهترین مشاور تبلیغاتی
بهترین مشاور تبلیغاتی

- اگر هزینه های بالای تبلیغات سازمان شما را به ستوه آورده است…

- اگر احساس می کنید به قدر کفایت به مخاطبان هدف معرفی نشده اید…

- اگر از همکاری با شرکت های تبلیغاتی رضایت نداشته اید


مشاور تبلیغاتی فرد یا سازمانی است که توسط کسب و کار ها برای ارائه خدمات مشاوره تبلیغاتی به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت دعوت به همکاری می شود. مشاور تبلیغاتی پس از گفتگو با مدیران کسب و کار و بررسی سازمان مورد نظر به تعیین بودجه و تدوین برنامه تبلیغاتی بر اساس نیازهای مشتری، ویژگی های محصولات و خدمات و اهداف سازمانی می پردازد.

علاوه بر این می توان مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی، نظارت بر تولید محتوای تبلیغاتی یا انتخاب رسانه تبلیغاتی مناسب را بر عهده مشاور تبلیغاتی سازمان قرار داد. همچنین مشاور تبلیغات در خصوص برنامه های بازاریابی، روابط عمومی، ارتباطات و تبلیغات سازمان برنامه ریزی و تصمیم گیری می نماید. شما با بهره گیری از توانایی های یک مشاور تبلیغاتی گام مهمی در جهت پیش گرفتن از رقبا خواهید داشت.

محمدرضا شیخ بهائی مشاور تبلیغات و برندینگ