کمپین های تبلیغاتی ایمیل مارکتینگ چگونه ارزیابی می شوند؟

مشاور ایمیل مارکتینگ
مشاور ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ یکی از روش های بازاریابی دیجیتال است که به روشی مناسب و کم هزینه به جذب مشتری جدید و تقویت ارتباط با مشتری فعلی اقدام می نماید. انتخاب موثرترین روش ها برای بهبود ایمیل مارکتینگ از اهمیت زیادی برخوردار است که راهنمایی های یک مشاور ایمیل مارکتینگ در این زمینه می تواند مثمر ثمر باشد.

  • نرخ تحویل یا دلیوری : این عدد نشان می دهد چه تعداد ایمیل ها به دست مخاطب رسیده و چه تعداد آنها اسپم شده و کاربر انها را ندیده است.
  • نرخ باز شدن ایمیل : نشان دهنده آن است که چند درصد ایمیل ها توسط کاربر باز شده است.
  • نرخ کلیک : درصدی که نشان می دهد چه میزان از کاربران روی لینک درج شده در ایمیل کلیک کرده اند.
  • لغو اشتراک : این عدد نشان می دهد چه تعداد از کاربران از کمپین ایمیل مارکتینگ شما لغو اشتراک داشته اند و تمایل به دریافت ایمیل های شما ندارند.