طراحی لباس دیجیتال

همانطور که می دانید، طراحی لباس یکی از محبوب ترین رشته های هنری در دنیا می باشد. در ایران نیز طراحی لباس از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چه در جایگاه یک رشته هنری و تحصیلی و چه در جایگاه یک شغل و حرفه. اما یکی از مسائل مهمی که در خصوص طراحی لباس، به خصوص در ایران، مطرح می باشد، این است که از بین طراحی لباس تجربی و مدرن (طراحی لباس دیجیتال) کدام یک را انتخاب نماییم؟

طراحی لباس دیجیتال
طراحی لباس دیجیتال

از ترسیمات اولیه طرح ها و الگوها که عبور کنیم (این کار معمولا بر روی کاغذ و با استفاده از ترسیمات دستی صورت می گیرد.)، به مرحله اصلی طراحی الگو می رسیم. بخش اصلی طراحی الگو، امروزه غالبا با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در داخل نرم افزارهای طراحی لباس انجام می گیرد. اما در داخل ایران، بسیاری از طراحان لباس، که گاها طراحان حرفه ای و کارآرموزده ای نیز هستند، به این نرم افزارها و ابزارهای دیجیتال حوزه طراحی لباس آشنا نبوده و این کار را با شیوه های قدیمی و ترسیمات دستی ادامه می دهند.

نرم افزار طراحی لباس
نرم افزار طراحی لباس

گرچه استفاده از روش های قدیمی و ترسیمات دستی، خیلی از اوقات می تواند کار طراحی را به خوبی پیش ببرد، اما برای عقب نماندن از مد روز، می بایست حتما با نرم افزارهای طراحی لباس آشنا شد و از آن ها استفاده نمود. این نرم افزارها می توانند کار طراحی و ترسیم را بسیار ساده تر نموده و میزان خطای آن را به صورت چشمگیری کاهش دهند. به همین دلیل است که در دوره طراحی لباس که توسط آموزشگاه ها برگزار می شود نیز ساعت های طولانی به آموزش نرم افزارهای طراحی لباس پرداخته می شود و اساتید نیز تاکید زیادی بر روی آموزش نوین طراحی لباس دارند. به نوعی می توان گفت رفع نیازهای امروز دنیای مد و پوشاک و رسیدن بازار ایران به رقابت با بازارهای خارجی، مستلزم بکارگیری نرم افزارها و ابزارهای نوین طراحی لباس به دست طراحان لباس ایرانی است.