مهاجرت به کانادا از طریق نیروی کار ماهر فدرال

س

در این روش متقاضیانی که دستکم وضعیت حتمی را داشته باشند وارد صف توقع می گردند تا ببینند در بازه زمان ۱۲ ماه ایا سازمان سفر درخواست کننده را برای اعطای روادیدِ اقامت دایم کانادا تعیین می‌کند یا این که خیر .

دست کم حالت ضروری برای ورود به صف توقع درخواست کنندگان ( استخر یا این که به عبارتی Pool ) داشتن نمره لهجه کافی ( آیلتس جنرال ۶ در تمامی مهارت ها ) و داشتن ۱ سال سوابق کاری در ۵ سال قبلی هست . البته داشتن این دست‌کم ها در معنای قبولی در کارزار و اخذ روادیدِ اقامت دایم نیست . زیرا درخواست کننده می بایست با این دست‌کم ها وارد استخر درخواست کنندگان شده و معطل باشد تا نمره میانگینی که دولت کانادا هر دو هفته یکبار برای گزینش درخواست کنندگان بیان میکند افت کرده و این باعث به تعیین شدن درخواست کنندگان شود .

مزایای این روش : ‌

کوتاه بودن روند

کم هزینه بودن روند

معایب این روش :

ریسک دوچندان بالا برای تعیین شدن و از دادن زمان در صف توقع

۳ . مهاجرت به کانادا از روش علم آموزی در کانادا

در‌این روش درخواست کننده با علم آموزی در یک کدام از دانش کده ها یا این که کالج های کانادا قابلیت و امکان مسافرت به کانادا را فورا بعداز اتمام علم آموزی خواهد داشت . علم آموزی قادر است در یکی‌از زمان های مدرک کارشناسی یا این که کارشناسی ارشد یا این که دکترا یا این که دانش گاه با تعداد ساعت ها بیش تر از ۱۸۰۰ ساعت باشد . درخواست کننده بعداز پایان علم آموزی در مسافت ۳۰ روز کاری تایید اقامت خویش را اخذ خواهد کرد .

مسافرت به کانادا از طریق پی ای کیو

مزایای این روش : ‌

کوتاه بودن زمان تصمیم تا اعزام

علم آموزی در کاناد سبب به داشتن گواهی کانادایی شده که در استخدام شخص زیاد امداد خواهد کرد

دریافت اقامت دایم فورا بعد از علم آموزی

مسایل اصلی در زمینه ی مبادرت از این روش :

نیاز به مخارج تحصیلی سالیانه ۳۰ میلیون تومان

داشتن نمره دارای اعتبار امتحان گویش ( دست‌کم آیلتس آکادمیک ۶ پیشنهاد میگردد )

روادید