ابعاد استاندارد فن کویل کاستی

فن کویل های کاستی را می توان کوچک ترین عضو خانواده فن کویل نامید. این فن کویل ها هیچ فضایی از درون اتاق اشغال نمی کنند و فضای مورد نیاز آن ها درون سقف حقیقی یا سقف کاذب نیز بسیار کم است و بنابراین فضای زیادی برای نصب سایر تأسیسات درون سقف کاذب باقی می گذارد.


فن کویل های کاستی در ابعاد مشخصی تولید می شوند. استاندارد بودن ابعاد این فن کویل ها این مزیت را دارد که در هنگام ساخت سقف، نیازی به دانستن مدل فن کویل ندارید و می دانید که چه میزان فضا باید برای نصب فن کویل کاستی کنار بگذارید.


فن کویل های کاستی دارای دو سایز بزرگ و کوچک یا کامپکت هستند. معمولا عرض و طول پنل فن کویل کاستی استاندارد است ولی ارتفاع آن در انواع مختلف فن کویل تا حدودی متفاوت است.


عرض و طول استاندارد پنل فن کویل های کاستی بزرگ ۹۵ سانتی متر در ۹۵ سانتی متر و است و معمولا ارتفاع پنل از ۵ سانتی متر بیشتر نمی شود. عرض و طول استاندارد پنل های فن کویل های کاستی کوچک که به فن کویل کاستی کامپکت نیز معروف هستند، ۵۷۵ میلی متر در ۵۷۵ میلی متر و ارتفاع آن ها نیز از ۳ سانتی متر بیشتر نیست.


فن کویل های کاستی بزرگ ظرفیت های بالاتری دارند و برای سالن های بزرگ مثل سالن مطالعه، بیمارستان‌ها، ادارات، دانشگاه‌ها و … کاربرد دارند. البته ظرفیت این فن کویل ها در مقایسه با فن کویل های زمینی یا دیواری کمتر است و باید در یک سالن بزرگ چندین عدد از آن ها را نصب کرد.


منبع: ابعاد استاندارد فن کویل کاستی