خواص نیتروژن را بدانید

به دنبال یادگیری و دانستن خواص نیتروژن می باشید؟ همه ی ما خواه و یا ناخواه با گاز نیتروژن سر و کار زیادی داریم که یکی از مهم ترین آن ها هوایی می باشد که ما تنفس می کنیم.


قطعا نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر از گاز نیتروژن دارید به علت سر و کار شما با یکی از موارد زیر:

• مجبور به تامین گاز نیتروژن هستید برای صنایع غذایی

• از کپسول نیتروژن در خودرو سازی برای باد لاستیک ها استفاده می کنید

• در صنعت نفت با این گاز سر و کار دارید

• مهم تر از همه صنایع دارویی

• و چندین کاربرد دیگر

با ما همراه باشید تا قبل از خرید گاز نیتروژن اطلاعات کافی درباره خصوصیات، چگونگی تولید گاز نیتروژن، قیمت گاز نیتروژن و غیره را داشته باشید.

هدف یادگیری

درباره خصوصیات نیتروژن بحث کنید.

مطالب کلیدی

• نیتروژن یک عنصر شیمیایی با نماد N و عدد اتمی 7 می باشد. نیتروژن عنصری یک گاز دیاتومیک بی رنگ، بی بو، بی مزه و عمدتا بی اثر در شرایط استاندارد است و 78.09 درصد از حجم کره ی زمین را تشکیل می دهد.

• گاز نیتروژن یک گاز صنعتی است که با تقطیر جزئی هوای مایع یا با استفاده از هوای گازی تولید می شود. نیتروژن تجاری اغلب محصول جانبی فرآوری هوا برای غلظت اکسیژن در صنعت است.

• گاز نیتروژن کاربردهای مختلفی دارد، از جمله اینکه به عنوان جایگزینی بی اثر برای هوایی که اکسیداسیون نامطلوب است، عمل می کند. از نیتروژن مایع برای یخ زدگی اجسام استفاده می شود.

• نیتروژن یک عنصر شیمیایی که با نماد N، عدد اتمی 7 و وزن اتمی 14.0067

عنصر نیتروژن توسط پزشک اسکاتلندی دانیل رادرفورد در سال 1772 به عنوان یک جزء قابل تفکیک هوا کشف شد. ترکیبات نیتروژن در قرون وسطی به خوبی شناخته شده بود. کمیاگران اسید نیتریک را به عنوان یک نوع آب قوی می دانستند. مخلوط اسیدهای نیتریک و هیدرو کلریک به عنوان آب سلطنتی شناخته می شد، که به دلیل توانایی آن در حل کردن طلا یعنی برای پادشاه فلزات جشن گرفته شد. اولین کاربردهای نظامی، صنعتی و کشاورزی و ترکیبات نیتروژن استفاده می شد. البته در باروت و بعدها به عنوان کود.

تمامی خواص نیتروژن

• عدد اتمی: 7

• جرم اتمی:14

• نقطه ی ذوب: 210- درجه سانتی گراد

• نقطه جوش: 195.8- درجه

• ظرفیت: 3 و 5

• رنگ: بی رنگ

• حالت استاندارد: گاز

• شماره گروه: 5

• انرژی یونیزاسیون: 1402 کیلوژول بر مول

• شعاع اتمی: pm65

• الکترونگاتیوی:3

• حالت اکسیداسیون: 3

• دوره تناوبی :2

• شماره سطح انرژی یونیزاسیون: 2

• شعاع کوالانسی : 71

• گرمای تبخیر: 5.56 کیلوژول بر مول