دانستنی های مهم درباره ی اکسیژن مایع

در این مقاله قصد داریم مهم ترین کاربردهای اکسیژن مایع را مطرح کنیم البته با مطالعه این مطلب درباره ی اکسیژن مایع، خرید اکسیژن مایع، تولید اکسیژن مایع، فروش اکسیژن مایع، قیمت اکسیژن مایع، اکسیژن مایع بیمارستانی و مخزن اکسیژن مایع نکاتی را دریافت خواهید کرد.

خلاصه ای از موارد استفاده اکسیژن مایع

در چند ساله گذشته استفاده از اکسیژن مایع در مراکز بهداشتی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. از این رو الزاماتی اساسی را انجمن ملی استاندارد برای ذخیره سازی ایمن، انتقال و استفاده از اکسیژن مایع در یک مرکز مراقبت های بهداشتی بیان کرده است. و تمامی قوانین هم به تصویب رسیده است.

خطرات و ایمنی اکسیژن مایع

· انتقال اکسیژن مایع از یک ظرف به ظرفی دیگر خطرات بالقوه متعددی را شامل می شود. به موارد زیر دقیت فرمایید تا کاملا متوجه شوید.

· خواص اکسیداسیون قوی اکسیژن

· دمای بسیار سرد مایع و بخار به عنوان مایع برودتی طبقه بندی می شود

· پتانسیل تولید فشار در فرآیندهای تبخیر و یا انبساط مایع

در اینجا برخی از عناصر مهم مربوط به ذخیره و استفاده از اکسیژن مایع معرفی شده اند.

· انتقل اکسیژن ماع از یک ظرف به ظرف دیگر می تواند جو غنی شده با اکسیژن را در مجاورت ظروف ایجاد کند. وقتی برای مدت زمانی از یک ظرف اکسیژن مایع استفاده نشود، مقدار کمی اکسیژن در مجاورت ظرف تخلیه می شود. اگر این ظرف را برعکس کنید و یا در کنار آن قرار دهید ، مقدار بیشتری اکسیژن تخلیه می شود. اگر ظرف در فضای محدودی ذخیره شود ، این تخلیه ممکن است جو غنی شده با اکسیژن ایجاد کند.

· در اتمسفر غنی از اکسیژن، موادی که در هوا قابل اشتعال هستند راحت تر شعله ور می شوند. با شدت بیشتری می سوزند و در هنگام سوختن دمای بالاتری تولید می کنند. موادی که به طور معمول قابل احتراق نیستند ممکن است در جو غنی از اکسیژن وجو داشته باشد. نمونه هایی از این نوع مواد که ممکن است در نزدیکی بیماران و یا ساکنین مراکز بهداشتی وجود داشته باشد. مانند: روغن مو، روان کننده هایی بر پایه روغن، لوسیون های پوستی، الکل ها، استون و غیره. به طور مثال مواد جاذب مانند: لباس یا تختخواب ممکن است در معرض اکسیژن اشباع شده و در صورت وجود منبع اشتعال با سرعت بالاتری شعله ور شود.

· اگر تجهیزات اکسیژن به روغن یا گریس آلوده شوند، خطری نیز وجود دارد. مهم است که اکسیژن مایع از منابع احتراق جدا شود.

· متاسفانه موارد زیادی در یک اتاق معمول بیمار و یا ساکن مشاغل بهداشتی وجود دارد که در صورت ورود به جو غنی شده با اکسیژن می تواند منبع اشتعال ایجاد کند. این ها می توانند شامل: ویلچرهای برقی، ریش تراش های برقی، کنترل تخت خواب های برقی، کنترل تختخواب برقی، کنترل از راه دور تلویزیون، تجهیزات رادیویی و غیره باشند.

· برای دریافت اطلاعاتی تکمیلی تر به یک منبع معتبر برای گازهای صنعتی و طبی مراجعه فرمایید. یکی از معتبرترین سایت هایی که به شما عزیزان می توانیم در این زمینه معرفی کنیم، سایت رسمی و معتبر سهیل گاز می باشد.