چرخه ی گاز ازت چیست؟ و چرا کلید زندگی است؟

گاز ازت یا همان نیتروژن قابل استفاده در صنعت های گوناگون می باشد. به همین دلیل افرادی که با این گاز سر و کار دارند در پی خریداری گاز ازت با خلوص بالا و یا مورد استفاده از تولیدکنندگان رده ی اول هستند. از بحث خریداری گاز ازت یا همان نیتروژن که خارج شویم بریم سراغ چرخه ی گاز ازت و اینکه چرا این گاز کلید زندگی همه ی ما شده؟


گاز ازت کلید زندگی
گاز ازت کلید زندگی

چکیده

خلاصه ای از این مطلب را با هم مرور کنیم تا بریم سراغ جزئیات. نیتروژن، فراوان ترین عنصر در جو ما، برای زندگی بسیار حائز اهمیت می باشد. نیتروژن یا همان ازت در خاک، گیاهان، در آبی که می نوشیم و در هوایی که تنفس می کنیم وجود دارد. این امر برای زندگی نیز ضروری است:

یک عنصر اصلی سازنده DNA، که ژنتیک ما را تعیین می کند، برای رشد گیاه ضروری است و بنابراین برای گیاهی که رشد می دهیم ضروی می باشد. اما مانند همه ی موارد، تعادل مهم است. ازتی که مقدارش کم باشد نمی تواند به خوبی موجب رشد گیاهان شود و در نهایت منجر به بازده کم محصول می شوند. این موضوع هم بدانید که نیتروژن زیاد هم می تواند برای گیاهان سمی باشد و همچنین می تواند به محیط زیست ما آسیب برساند. گیاهانی که ازت کافی ندارند، زرد رنگ می شوند و رشد خوبی نخواهند داشت. زمانی که این اتفاق می افتد گل و میوه ها هم کوچکتر می شوند.

کشاورزان می توانند برای تولید محصولات بهتر، کود نیتروژن اضافه کنند، اما باید حواسشان به این موضوع باشد که مقدار زیاد آن هم می توانند هم به گیاهان و هم حیوانات آسیب برساند و سیستم های آبی ما را آلوده کند. درک چرخه نیتروژن، چگونگی حرکت نیتروژن از جو به زمین، از طریق خاک و بازگشت آن به جو در یک چرخه بی پایان می تواند به ما در پرورش محصولات سالم و محافظت از محیط زیست کمک کند.

چرا نیتروژن یا همان ازت حائز اهمیت ی باشد؟

بررسی تعادل موادی که برای حفظ زندگی مهم هستند، یک زمینه تحقیقاتی است و تعادل نیتروژن در محیط نیز از این قاعده مستثنی نیست. وقتی گیاهان فاقد نیتروژن باشند، رشد متوقف می شود و علاوه بر زرد شدن گیاه و گل ها هم کوچکتری تولید می شود. به همین دلیل هم کشاورزان برای افزایش رشد محصولات ممکن است کودهای حاوی نیتروژن را به محصولات خود اضافه کنند. بدون وجود کودهای ازتی ، دانشمندان تخمین می زنند که ما یک سوم از محصولاتی را که برای تامین غذا و سایر موارد کشاورزی متکی هستیم را از دست خواهیم داد. اما باید بدانیم که چه مقدار نیتروژن برای رشد گیاه لازم است، زیرا مقدار زیاد آن می تواند باعث آلودگی مجاری آب شود و به زندگی آبزیان آسیب برساند.


نیتروژن کلید زندگی است!

ازت یک عنصر اصلی در اسیدهای نوکلئیک است، ماده ای که خود به خود تکثیر می شود و تقریبا همه موجودات زنده به عنوان جزء اصلی کروموزوم ها و حامل اطلاعات ژنیتیکی وجود دارد. اسید نوکلئیک موجود در تمام سلول های زنده، به عنوان یک پیام رسان عمل می کند که از DNA دستورالعمل هایی را حمل می کند، که مهم ترین مولکول های بیولوژیکی هستند و برای همه موجودات حیاتی بسیار مهم هستند. DNA اطلاعات ژنیکی را به همراه دارد، که به معنای دستورالعمل های ایجاد یک فرم زندگی است. وقتی گیاهان نیتروژن کافی دریافت نکنند، قادر به تولید اسیدهای آمینه نیستند. ( موادی که حاوی نیتروژن و هیدروژن هستند و بسیاری از سلول های زنده، عضلات و بافت را تشکیل می دهند). بدون اسیدهای آمینه، گیاهان نمی توانند پروتئین های خاصی را که سلول های گیاه برای رشد نیاز دارند، ایجاد کنند. بدون نیتروژن کافی، رشد گیاهان هم دچار ضعف می شود. گیاهان با نیتروژن بیش از حد، زیست توده یا مواد آلی اضافه مانند ساقه و برگ تولید می کنند، اما ساختار ریشه کافی ندارد. گیاهان با مقادیر زیاد نیتروژن جذب شده از خاک می توانند حیوانات مزرعه را می خورند را مسموم کنند. برای مطالعه مطالبی کامل و دقیق علمی و تجاری درباره ی گاز ها به سایت سهیل گاز مراجعه فرمایید.